Helpo:Nederlands

De Wikipedio

Welkom! Ido is een internationale taal, die in 1907 op basis van het Esperanto tot stand is gekomen. Ido is zeer gemakkelijk te leren. Hier en hier vindt u pagina's voor Nederlandstaligen. Het Nederlandse Wikipedia-artikel over Ido is hier].

Als je Ido aan het leren bent, kun je deze Wikipedia ook uitbreiden met nieuwe artikelen! Wees vooral niet bang fouten te maken; deze zullen door een volgende lezer verbeterd worden. Typ {{revizo}} aan het eind van je artikel als je denkt dat het wel wat verbeterd kan worden.