Duelo per sabro

De Wikipedio
Jump to navigation Jump to search
Commons-emblem-trademark-issue.svg
Ica artiklo bezonas revizo gramatikala. – Ka vu povas helpar ni revizar ica artiklo?

La tri epizodi di la serio di ludo video Monkey Island admisis mem probo di duelo per sabro qua esis restita famoza del unesma epizodo. La skopo ne esis pri ocidar sua opozanto per klasika maniero, kun sua armo, ma sternar li per multega di insulti bona sentita. En sua principo, la probo esis en reala exercado di memoreso pro ke omna insulto sendita per l'adverso posedis nur un sola ed unika respondo. La ludero ganis nur do la renkontro se il sucesis a memorar di omni la bona parei. Ta probo, sat insipida en sua principo, esis nur bona evidente pretexto per encenigar neprobabla situo e di saporozo repliki. Ol povis do konstitucar amuzivo e spektajo en li mem.

La probo di duelo per sabro esas bona exemplo dil esforco di encenigar plenigita per certa koncepteri di ludo video di aventuro. Sua humuro, karakteriziva dil serio di Monkey Island, en havas fasono ceno « kulto » di la kurta historio di ludo video.

Listo di insulti[redaktar | redaktar fonto]

Commons-emblem-trademark-issue.svg
Ica artiklo bezonas revizo gramatikala. – Ka vu povas helpar ni revizar ica artiklo?

La sekreto di Monkey Island[redaktar | redaktar fonto]

Insulto Respondo
Vu povas ankore prenar ta gambi a tua kolo. Nulo facenda me tenus til extremajo.
Balde me spisagos tu per mea espado. Ante, haltez brandisar ol quale plumofasko.
Ne bavas kom to tua espado iros ripar. Me iras tu el klozar foye per omne.
La homi falas kom di mushi kande me arivas. Ante mem di sentar tua sufluro.
Vu ne povas pagar tu pantaloni plu longua. Me havas ganita la konkurso di plu bela suri.
To vidas su ke l’alkoholo havas imbibita la cerebro. Me drinkas per tolerar la homi kom Vu.
Vu batas tu kom bovulo. Oh nam Vu batas tu kom bovino.
Tua voco ne havas ankore muita. exkuze me havas faciono kansono la lasta somero.
Vu portas ankore di lanjeti. Per esar navano devas savar humidigar.
Lore vu barbulias kande vu parlas a femini. La femini batas su per proximeskar su di me.
Me helpos tu razar! Obliviez to! Me facabis mea tualeto.
Quon tu facas por esar tam leda? Renkontrar tua amorinti del epoko di skolo!
Me havas hundo qua esas plu intelektoza kam tu. Tu lernis kun ilu omno quon tu savas.
Vu agas quale mendikero. Me probas proximigar tua nivelo.
Me havas parolita a di simii plu polita ke Vu. Me vidas ke Vu havas pasita di tempo che tua gepatri.

La malediko di Monkey Island[redaktar | redaktar fonto]

En ta triesma parto di la serio la insulti devis rimar kun lia respondi to qua helpis multe a trovar la bona repartiso tota efektigar la repliko ankore plu savura. Regretinde, en la altra versioni ke la angla, omni ne rimas.

La fina kombato kontre la kapitano Rotthingam esas egale tre partikulara : ta lasto ne uzas la mem insulti ke l’altra pirati, ma la respondi do dis-pozas Guybrush esas tamen la mem. On trovos do hike la insulti di pirati, lia equivalanti che Rotthingam, e fine la adapta respondo.

Insulto di pirato Insulto di Rotthingam Respondo
Irga adverso ne havas me ul-tempe rezistita ! Pos mea pasajo, la insuli esas despopulizita. Tua mala sufluro havas suficita til tota sufokar lu.
Quale facas vun do per esar anke leda ? Vu facus vomar trupo di porketi. Sen kontar tota tua rendevui a liceo !
En tota Karibia, mea prodaji laudesas! Mea habilesi kun sabro esas legale atestita. Me nulatempe kompris en hipermerkato !
En gardo, mia amiko ! Tia matro en malyoto a Brimstone ! Ta havis ja dicas e ridicas..
Me facus la festo ube Vu esos exterminita ! Tua odoro ofensus la nazala appendico di morto. Vu devus forsan amorcar deskafeina.
Me persekutus tu nokte e jorne ! Mia kaptaji, me finas li ul-tempe nam garnisa buketo. Sive bona ludero, ne facas trubleti..
Me quik spis-agar tu kom rosta dindeto ! Kun di labii kom to, tua loko esas a zoo di Cincinnati. En poko di tempo, Vu ne esos maximo ke abomin-inda paplo !
Me quik mutilar tu, spis-agar tu e finar tu en frikas-ajo ! Quo impresas maximo en me, hometo? Tua odoro facas me l’efekto di boko di kloako male riklozo !
Por la homaro, tua morto esus alejo. Tua skeleto balde konocos la gustado dil oceano. Ocidar tu esus laboro di salubrigo.
Kande tua patro vidis tu naskar, ilu fugis krianta! Mea karo, tu shameskas tua raso e tua glorioza ancestri! Tamen, mea patro ne esis eskrokanto !
Ke la cielo protektas a me! Tu semblas fantomo! La karoti esas koquita, facez tia testamento ! Por konservar tu integra, nur formaldehido kun pimento.
Tremez, moskito, me esas la teroro del oceani ! Tu esas maxim feminatra viro de la kin oceani. Kad ulu dicabis a tu ke tu havas la sama kapo kam Rantanplan?
Vu havas lernita a manu-agar la sabro en boxo di nokto ? Me havas ul-tempe perdita konkurso di rugby !

Tia problemo, ta esas ke Vu urinifas ankore a lito !

Tu havas tanta beleso kam simio desvestizita! Tu havas tanta sexuala atraktivi kam ula simieto! Ka me semblas tante kam tua amorantino?
Ka tu preferas esar enteriga o kremacita? Tu povas selektar esar deskapigita o deprenita del abatisi. Kad Vu restas en l’angulo, me preferas esar fumaga !
Vu restas tacanta ante mea senso di la respondo ! Me quik sendar tu pasturar che l'otarii. To esas posibla, Vu rinsas tu la boko a alio-sauco !

Eskapo ek Monkey Island[redaktar | redaktar fonto]

Insulto Respondo
Ungh... Hodie me havas ja ocidita dek-e-du homi. Grrr... Vidita la tayo di tia ventro me supozas ke ilu esis manjita.
Me havas muskuli a di loki do Vu havas ulatempe audita parolar. domaje ke Vu ne havas li en la brakii.
Me quik igar tu la brakio en sharpo. Pro quo, vu volas divenar flegisto ?
Renuncez nun o me aplastas tu kom cimo. Me facus tu se to povus pinglagar tu bone.
On havas ja konfondita mia ante-brakio kun di trunki di arboli. Ungh... Desfoligo vendita sen ordino, yen to ke il facus tu.
Aaaargh... Mia ge-matro di 98 yari havas di brakii plu muskula ke la tia. Yes, ma on havas amba plu bona mastreso di nia veziko ke tu.
Aargh... Mia stuporala forteso quik ruptar tia kubitus en miliono di peci. Grrrgh ! Me esas surprizita ke Vu savas kontar til ibe ! Aargh !
Aagh... eh, regardez per ibe ! Ungh ! Yes yes me savas, to esas simio a tri kapi.
Aargh... tia fingri me quik en facar dil paplo di osti ! Aagh ! Me dicis me bona ke ta fazeoli havas stranja gustado.
Tia brakii ne esas plu grosa ke ta di pulco ! Aagh ! Ta esas do per to ke Vu skrapas tu ? Me irus vidar veterinaro.
Aagh, on dicas me dit kelkafoye ke mia pugni esas di mortala armi ! Kun tia sufluro, me konprenas ke li havas preferita Mel Gibson !
Angh... Sola foye me havas renkontrita plu poltrona ke tu. Ungh ! Il havas devita aprenar tu omni ta ke Vu savas. Errr...
Ungh... Vu esas la kreito la plu leda ke me havas ulatempe renkontrita... Ungh ! Me havas shokita ke Vu havas ul-tempe bona regardita tia spozino.
Ungh... Me havas ja batita di polipi kun ta brakii ibe ! Ungh ! Me esas certa ke la sen-vertebra kreiti verdas kande li vidas tu.
Ungh, ha... Me vidas tia labii tremar di extrema teroro. Ungh ! Ha Ha ! Ta esas la vigoro di tia pugno ke me facas ridar.