Helpo:Česky

De Wikipedio

Vítejte v Ido Wikipedii. Ido bylo nejdříve známo jako reformované Esperanto. Bylo vytvořeno v roce 1907 po sedmi letech diskuzí komise profesorů a lingvistů. Můžete si všimnout, že Ido vypadá jako Esperanto, ale obsahuje hodně změn, jako třeba zrušení diakritiky, používání písmena Q a mnoho změn týkajících se slov samotných.

Jestli se učíte Ido a chcete psát pro naši Wikipedii, jen do toho! Jsou tu lidé, kteří ve vašich článcích opraví chyby, doplní obsah atd. Když si myslíte, že by článek potřeboval upravit použijte tag: {{revizo}}

Hlavní stránku jazyka Ido najdete zde, Ido publikace jsou zde a český článek o jazyku Ido najdete zde. Kompletní seznam Ido stránek na internetu je zde. A konečně důvody pro zvolení si Ido místo více známého Esperanta jsou shrnuty výše v tomto článku.