Helpo:客家語/Hak-kâ-ngî

De Wikipedio

Fôn-ngiàng lòi-to Ido Ngùi-kî pak-khô. Ido chui-chhû pûn chhṳ̂n-cho kói-kiet Sṳ-kie-ngî (世界語,Esperanto), yî 1907-ngièn yù kau-su lâu ngî-ngièn ho̍k-kâ ke ve-yèn-fi kîn-ko chhit-ngièn chṳ̂ thó-lun só chhóng-kien. Ngì khó-nèn chiông-voi chu-yi to, Ido-ngî lâu Sṳ-kie-ngî siông-khiun, than-he yû chhâ-phe̍t pâu-koat vàn-chhiòn khiet-fa̍t pien-yîm fù-ho, sṳ́-yung sṳ-mû “Q”,yî-khi̍p khì-thâ siông-thùng ke tân-sṳ́.

Ngì-têu chang-chhai ho̍k-si̍p Ido fe̍t-chá sióng-lòi siá-chok ngài-têu ke Ngùi-kî pak-khô ke sṳ̀-heu, chhin-liòng lòi siá! Liá-chham hàn-yû phe̍t-ngìn chiông-voi kiu-chṳn ngì ke Ido chho-ngu thi-fông. Chak sî-yeu sṳ́-yung {{Revizo}} ke phiêu-chhiâm mù-pán chhai oi siû-cháng ngî-fap ke thi-tiám.

Ido-ngî ke chú-yeu chham-tiám chhiu-he sat-chhai liá-chham, Ido-ngî chhut-pán vu̍t-phín tû sat-chhai liá-chham, Yîn-ngî Ngùi-kî pak-khô ke vùn-chông chhiu-he sat-chhai liá-chham. Vàn-phi ke Ido-ngî mióng-chham lie̍t-péu vi-yî liá-piên. Chui-heu, sién-chet Ido-ngî yû-sien pí-káu Sṳ-kie-ngî tî-miàng ke Sṳ-kie-ngî chṳ̂ chú-yeu ngièn-yîn chhai liá-phiên vùn-chông yû chúng-kiet.