Helpo:Afrikaans

De Wikipedio

Welkom by die Ido-Wikipedia. Ido het eers bekendgestaan as hervormde Esperanto en is in 1907 geskep ná sewe jaar se oorlegpleging deur ’n komitee professore en taalkundiges. Jy sal oplet, Ido stem ietwat ooreen met Esperanto, maar met talle verskille, soos die algehele afwesigheid van diakritiese tekens, die gebruik van die letter “q”, tesame met baie van die woorde.

As jy Ido bestudeer en graag vir ons Wikipedia wil skryf, raak gerus betrokke! Daar is mense hier wat jou taalgebruik kan korrigeer as jy ’n fout begaan. Gebruik bloot die {{Revizo}}-etiket wanneer jy ook al dink jou artikel kan baat vind by taalversorging.

Die hoofwebtuiste vir die Ido-taal is hier, Ido-publikasies is hier en die Afrikaanse Wikipedia-artikel oor Ido is hier. Laastens word die vernaamste redes om Ido pleks van die bekender Esperanto te kies in hierdie artikel opgesom.