Helpo:Bosanski

De Wikipedio
Irez a navigado Irez a serchilo

Dobrodošli na Wikipediju na ido jeziku. Ido je prvobitno bio poznat kao reformirani esperanto, a kreiran je 1907. godine nakon sedam godina razmatranja od strane odbora profesora i lingvista. Moguće je primijetiti da ido dosta sliči esperanto jeziku, ali među njima postoje brojne razlike uključujući i potpuni izostanak dijakritičkih znakova, korištenje slova q kao i brojne razlike u riječima.

Ako želite izučavati ido jezik i želite pisati na našoj Wikipediji, slobodno probajte! Tamo su ljudi koji će ispraviti vaš doprinos na ido jeziku, ukoliko načinite kakvu grešku. Koristite šablon {{revizo}} ako smatrate da vaš članak treba gramatičku provjeru.

Početna stranica za ido jezik se nalazi ovdje, publikacije na ido jeziku se nalaze ovdje, a članak o ido jeziku na engleskoj Wikipediji se nalazi ovdje. spisak stranica na ido jeziku na internetu se nalazi ovdje. Napokon, osnovni razlog zašto izabrati ido jezik ispred mnogo poznatijeg esperanta je sažet u ovom članku.