Uzanto:Maksim/sozd sta

De Wikipedio
Salti al navigilo Irez a serchilo
 • cht_x_sta.py
# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import sys, codecs, re, os
import wikipedia, date, xmlreader
from bib_tekst import *

def provstop(fstop):
  return os.access(fstop,os.F_OK)

def main():
  fstop='cht_x_sta_stop.txt'
  try:
    os.unlink(fstop)
  except:
    pass

  if provstop(fstop):
    wikipedia.output(u'stop0!\n')
    return

#  fkat = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#  fzap = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
#  fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')
  fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
  fkat = fi+'.txt'
  fzap = fi
  fotch = fi+'_ot.txt'

  flotd=0
  if len(sys.argv)>=3 and sys.argv[2]==u'2':
    flotd=1

  mysite = wikipedia.getSite()

  f=codecs.open(fkat,'r',encoding='utf-8')

  skon=u''
  i=0

  if os.access(fotch,os.F_OK):
    otch = codecs.open(fotch, 'rb', 'utf-8')

    for s in otch.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=s.replace(u'\r',u'')
      while len(s)>0 and s[len(s)-1]==u'\n':
        s=s[:len(s)-1]
      if (s[0]==u'+' or s[0].isdigit()) and len(s)>=9:
        s1=s[8:]
        skon=s1
        if s[0].isdigit():
          i=0
          j=0
          while j<=5:
            i=i*10+ord(s[j])-ord(u'0')
            j+=1
          i+=1
    otch.close()

  wikipedia.output(u'skon=%s\n i=%d' % (skon,i))

  otch = codecs.open(fotch, 'a', 'utf-8')

  flrab=0

  t1=f.readlines()
  if not flotd:
    if skon==u'':
      vertfile = codecs.open(u'%s_rez.txt' % fzap, 'w', 'utf-8')
    else:
      vertfile = codecs.open(u'%s_rez.txt' % fzap, 'a', 'utf-8')

  j0=0
  while j0<len(t1):
    plm=[]

    j=j0
    while j<len(t1) and j<j0+64:
      n=t1[j]
      if ord(n[0]) == 65279:
        n=n[1:]

      n=ubr_nk_prob(n)
 
      if n.startswith(u'[['):
        n=n[2:]
      if len(n)>2 and n[len(n)-2:]==u']]':
        n=n[:len(n)-2]

      wikipedia.output(u'... "%s" "%s"\n' % (n,skon))
      if skon==u'' or flrab:
        pl = wikipedia.Page(mysite,n)
        plm.append(pl)
      elif n==skon:
        flrab=1

      j+=1

    try:
      wikipedia.getall(mysite, plm)
    except xmlreader.xml.sax._exceptions.SAXParseException:
      wikipedia.getall(mysite, plm)

    for pl in plm:

      try:
        t = pl.get()
        if flotd:
          vertfile = codecs.open(u'%s%06d.txt' % (fzap,i), 'w', 'utf-8')
        vertfile.write(pl.title() + '\n')
        vertfile.write(t + '\n')
        if flotd:
          vertfile.close()
        else:
          vertfile.write('================\n')
          vertfile.flush()
        b = u'%06d %s\n' % (i,pl.title())
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
        i=i+1
      except wikipedia.IsRedirectPage:
        b = u'+    %s\n-> %s\n' % (pl.title(),pl.getRedirectTarget())
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
      except wikipedia.NoPage:
        b = u'-    %s\n' % pl.title()
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
    j0=j
    if provstop(fstop):
      wikipedia.output(u'stop!\n')
      return

try:
  main()
finally:
  wikipedia.stopme()
  try:
    excludefile.close()
  except:
    pass

* cht_mn_sta.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import sys, codecs, re
import wikipedia, date, catlibtry:

#  fkat = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#  fzap = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
#  fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')
  fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
  fkat = fi+'.txt'
  fzap = fi
  fotch = fi+'_ot.txt'

  mysite = wikipedia.getSite()

  f=codecs.open(fkat,'r',encoding='utf-8')

  otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')


  t1=f.readlines()
  i=0

  for line in t1:
    if ord(line[0]) == 65279:
      line=line[1:]

    workingcatname = line

    wikipedia.output(workingcatname)

    pl = wikipedia.Page(mysite,wikipedia.UnicodeToAsciiHtml(workingcatname))
    ple=pl.exists()

    if ple: 
      try:
        t = pl.get()
        vertfile = codecs.open(u'%s%06d.txt' % (fzap,i), 'w', 'utf-8')
        vertfile.write(pl.title() + '\n')
        vertfile.write(t + '\n')
        vertfile.flush()
        vertfile.close()
        b = u'%06d %s\n' % (i,pl.title())
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
        i=i+1
      except wikipedia.IsRedirectPage:
        b = u'+    %s\n-> %s\n' % (pl.title(),pl.getRedirectTarget())
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
    else:
      b = u'-    %s\n' % pl.title()
      wikipedia.output(b)
      otch.write(b)
      otch.flush()

finally:
  wikipedia.stopme()
  try:
    excludefile.close()
  except:
    pass

* cht_mn_cat.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import sys, codecs, re
import wikipedia, date, catlib


try:
  fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
  fkat = fi+u'.txt'
  fzap = fi+u'_rez.txt'


#  fkat = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#  fzap = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')


  f=codecs.open(fkat,'r',encoding='utf-8')
#  f=open(fkat,'r') #,encoding='utf-8')

  vertfile = codecs.open(fzap, 'w', 'utf-8')

  mysite = wikipedia.getSite()

  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=s.replace(u'\r',u'')
    while len(s)>0 and s[len(s)-1]==u'\n':
      s=s[:len(s)-1]

    wikipedia.output(s)

    workingcat = catlib.Category(mysite,s)

    vertfile.write( u'# %s\n' % s )
    vertfile.flush()

    list = workingcat.articles()
    if list:
      for pl in list:
        vertfile.write( u'%s\n' % pl.title() )
        vertfile.flush()
    list = workingcat.subcategories()
    if list:
      for ka in list:
        vertfile.write( u'%s\n' % ka.title() )
        vertfile.flush()

finally:
  wikipedia.stopme()
  try:
    excludefile.close()
  except:
    pass

* sozd_sta.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys, os
import codecs

def ubr_nk_prob(t):
  i=0
  while i<len(t) and ((t[i]==u' ') or (t[i]==u'\n') or (t[i]==u'\t') or
            (t[i]==u'\r')):
    i+=1
  j=len(t)-1
  while j>i and ((t[j]==u' ') or (t[j]==u'\n') or (t[j]==u'\t') or
            (t[j]==u'\r')):
    j-=1
  return t[i:j+1]


def sozd(otch,n,t,fldob):

  n=ubr_nk_prob(n)

  if n.startswith(u'[['):
    n=n[2:]

  if len(n)>2 and n[len(n)-2:]==u']]':
    n=n[:len(n)-2]

  pl = wikipedia.Page(mysite,n)
  wikipedia.output(pl.title())

  try:
    st=pl.get()
  except wikipedia.NoPage:
    st=u''
  except wikipedia.IsRedirectPage:
    st=u'--> [['+pl.getRedirectTarget()+u']]\n----\n'

  try:
    if st!=u'' and not fldob:
      wikipedia.output(u"Page %s already exists, not adding!"%pl.title())
      otch.write(u'- %s\n' % pl.title())
      otch.flush()
    elif st!=u'' and fldob:
      pl.put(st+u'\n\n'+t, comment = u"", minorEdit = False)
      otch.write(u'++ %s\n' % pl.title())
      otch.flush()
    else:
      pl.put(t, comment = u"", minorEdit = False)
      otch.write(u'+ %s\n' % pl.title())
      otch.flush()
    return
  except wikipedia.EditConflict:
    wikipedia.output(u'!!!EditConflict!!!\n')
    otch.write(u'! %s\n' % pl.title())
    otch.flush()


def provstop(fstop):
  return os.access(fstop,os.F_OK)


def main(filename,fotch,fldob):

  fstop='sozd_sta_stop.txt'
  try:
    os.unlink(fstop)
  except:
    pass

  if provstop(fstop):
    wikipedia.output(u'stop0!\n')
    return

  t=u''
  n=u''
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

#  skon=u''
  nkon=0

  if os.access(fotch,os.F_OK):
    otch = codecs.open(fotch, 'rb', 'utf-8')

    for s in otch.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=s.replace(u'\r',u'')
      while len(s)>0 and s[len(s)-1]==u'\n':
        s=s[:len(s)-1]
        wikipedia.output(u'nnn\n')
      s1=s[3:]
      if len(s1)>=1:
#        skon=s1
        nkon+=1
    otch.close()

#  wikipedia.output(u'skon=%s\n' % skon)

  otch = codecs.open(fotch, 'a', 'utf-8')

#  flrab=0
  i=0
  sch=0
  for s in f.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d  %s  %s\n' % (i,n,s))
    if s[0:7] == u'=======':
      if i==1:
#        wikipedia.output(u'... "%s" "%s"\n' % (n,skon))
        wikipedia.output(u'... %d %d "%s"\n' % (sch,nkon,n))
#        if skon==u'' or flrab:
#          sozd(otch,n,t,fldob)
#        elif n==skon:
#          flrab=1
        if sch>=nkon:
          sozd(otch,n,t,fldob)
        sch+=1
        if provstop(fstop):
          wikipedia.output(u'stop!\n')
          return
      i=0  
      t=u''
    elif i==0:
      n=ubr_nk_prob(s)
#      while len(n)>0 and n[len(n)-1]==u'\n':
#        n=n[:len(n)-1]
      i=1
    else:
      t=t+s
#      t.append(s)#    wikipedia.output(u"No title found - skipping a page.")


#  text=''.join(text)

filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
fotch = filename+u'_ot.txt'
filename+=u'.txt'

fldob=0
if len(sys.argv)>=4 and sys.argv[2]==u'2':
  fldob=1
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main(filename,fotch,fldob)
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* sozd_alidir.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs


def sozd(n1,n2):

  pl1 = wikipedia.Page(mysite,wikipedia.UnicodeToAsciiHtml(n1))
  ple1= pl1.exists()
  ba=u''
  if ple1:
    si1=u'+'
    try:
      pl1.get()
    except wikipedia.IsRedirectPage:
      ba = u'-> %s\n' % pl1.getRedirectTarget()
  else:
    si1=u'-'
  ti1=pl1.title()
  b=u'%s %s\n%s' % (si1,ti1,ba)
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

  pl2 = wikipedia.Page(mysite,wikipedia.UnicodeToAsciiHtml(n2))
  ple2= pl2.exists()
  ba=u''
  if ple2:
    si2=u'+'
    try:
      pl2.get()
    except wikipedia.IsRedirectPage:
      ba = u'-> %s\n' % pl2.getRedirectTarget()
  else:
    si2=u'-'
  ti2=pl2.title()
  b=u'%s %s\n%s' % (si2,ti2,ba)
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

  if ple1 & (ple2==0):
    t=u'#REDIRECT [[%s]]' % ti1
    pl2.put(t, comment = t, minorEdit = True)
    wikipedia.output(t)
    otch.write(u'%s\n' % t)
    otch.flush()
  elif (ple1==0) & ple2:
    t=u'#REDIRECT [[%s]]' % ti2
    pl1.put(t, comment = t, minorEdit = True)
    wikipedia.output(t)
    otch.write(u'%s\n' % t)
    otch.flush()

  return


def main():
  n=u''
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

  i=0
  for s in f.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d  %s  %s\n' % (i,n,s))
    if i==0:
      n=s
      i=1
    else:
      sozd(n,s)
      i=0  
#      t.append(s)#    wikipedia.output(u"No title found - skipping a page.")


#  text=''.join(text)

filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')

for arg in sys.argv[3:]:
  arg = wikipedia.argHandler(arg, 'pagefromfile')
  if arg:
    if arg=="-log":
      import logger
      sys.stdout = logger.Logger(sys.stdout, filename = 'pagefromfile.log')
mysite = wikipedia.getSite()
otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* sozd_ali1.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs


def prov(n1):

  pl1 = wikipedia.Page(mysite,wikipedia.UnicodeToAsciiHtml(n1))
  ple1= pl1.exists()
  ba=u''
  if ple1:
    si1=u'+'
    try:
      pl1.get()
    except wikipedia.IsRedirectPage:
      ba = u'-> %s\n' % pl1.getRedirectTarget()
  else:
    si1=u'-'
  ti1=pl1.title()
  b=u'%s %s\n%s' % (si1,ti1,ba)
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

  return (pl1,ple1,ti1)

def sozd(pl1,ple1,ti1,pl2,ple2,ti2):

  if (ple1==0) & ple2:
    t=u'#REDIRECT [[%s]]' % ti2
    pl1.put(t, comment = t, minorEdit = True)
    b=u'++ %s\n%s\n' % (ti1,t)
    wikipedia.output(b)
    otch.write(b)
    otch.flush()

  otch.write(u'\n')
  otch.flush()

  return


def main():
  n=u''
  pl2pr=None
  ple2pr=0
  ti2pr=u''
  spr=u''
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

  i=0
  for s in f.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d  %s  %s\n' % (i,n,s))
    if i==0:
      n=s
      i=1
    else:
      (pl1,ple1,ti1)=prov(n)
      if spr==s:
        pl2=pl2pr
        ple2=ple2pr
        ti2=ti2pr
      else:
        (pl2,ple2,ti2)=prov(s)
      sozd(pl1,ple1,ti1,pl2,ple2,ti2)
      spr=s
      pl2pr=pl2
      ple2pr=ple2
      ti2pr=ti2
      i=0  
#      t.append(s)#    wikipedia.output(u"No title found - skipping a page.")


#  text=''.join(text)

filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')

for arg in sys.argv[3:]:
  arg = wikipedia.argHandler(arg, 'pagefromfile')
  if arg:
    if arg=="-log":
      import logger
      sys.stdout = logger.Logger(sys.stdout, filename = 'pagefromfile.log')
mysite = wikipedia.getSite()
otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* saveHTML1.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
(C) 2004 Thomas R. Koll, <tomk32@tomk32.de>
 Distribute under the terms of the PSF license.

This bot downloads the HTML-pages of articles and images
and saves the interesting parts, i.e. the article-text
and the footer to a file like Hauptseite.txt.

TODO:
  change the paths in the HTML-file


Options:

   -o:        Specifies the output-directory where to save the files  

   -images:      Downlaod all images
   -overwrite:[I|A|B] Ignore existing Images|Article|Both and
             download them even if the exist


Features, not bugs:
* Won't d/l images of an article if you set -overwrite:A

"""
__version__ = '$Id: saveHTML.py,v 1.10 2005/10/13 20:10:03 leogregianin Exp $'


import wikipedia,httplib,StringIO,re,sys,md5,os, string,codecs,urllib
from htmlentitydefs import *

def extractArticle(data):
  """ takes a string with the complete HTML-file
  and returns the article which is contained in
  <div id='article'> and the pagestats which
  contain information on last change """

  images = []
  s = StringIO.StringIO(data)
  rPagestats = re.compile('.*(\<span id\=(\"|\')pagestats(\"|\')\>.*\<\/span\>).*')
  rBody = re.compile('.*<div id\=\"content\">.*')
  rFooter = re.compile('.*<div id\=\"footer\">.*')
  rDivOpen = re.compile('.*<div ')
  rDivClose = re.compile('.*<\/div>.*')
  divLevel = 1
  divLast = -1
  inArticle = 0
  inFooter = 0
  result = {'article':"",
       'footer':""}
  for line in s:
    if line == "<p><br /></p>":
      continue
    line = line.replace(" ", " ")
    line = line.replace(" ", " ")

    if rDivOpen.match(line):
      divLevel = divLevel + 1
    if rBody.match(line):
      inArticle = 1
      divLast = divLevel-2
    elif rFooter.match(line):
      divLast = divLevel-1
      inFooter = 1
    if inArticle:
      result['article'] += line
    elif inFooter:
      result['footer'] += line
    if rDivClose.match(line):
      divLevel = divLevel - 1
      if divLevel == divLast:
        inArticle = 0
        inFooter = 0
        divLast = -1


  return result

def html2txt(str):
  dict = {"%C3%A4": "ä",
      "%C3%B6": "ö",
      "%C3%BC": "ü",
      "%C3%84": "Ä",
      "%C3%96": "Ö",
      "%C3%9C": "Ü",
      "%C3%9F": "ß",
      "%27": "'",
      "%28": "(",
      "%29": ")",
      "%2C": ","
      }
      
  for entry in dict:
    str = re.sub(entry, dict[entry], str)
  return str

def extractImages(data):
  """ takes a string with the complete HTML-file
  and returns the article which is contained in
  <div id='article'> and the pagestats which
  contain information on last change """

  images = []
  rImage = re.compile('<a href=[\r\n]*?"/wiki/.*?:(.*?)".*?[\r\n]*?.*?class=[\r\n]*?"image"', re.MULTILINE)
  rThumb = re.compile('<a href=[\r\n]*?"/wiki/.*?:(.*?)".*?[\r\n]*?.*?class=[\r\n]*?"internal".*?[\r\n]*?.*?<img', re.MULTILINE or re.DOTALL)
  last = ""
  img = rImage.findall(data)
  timg = rThumb.findall(data)
  for i in timg:
    try:
      img.index(i)
    except:
      img.append(i)
  print "Bilder: ", img

  for image in img:
    path = md5.new(html2txt(image)).hexdigest()
    images.append( {'image': image,
            'path' : str(path[0])+"/"+str(path[0:2])+"/"})
  images.sort()
  return images


def main():
  mysite = wikipedia.getSite()
  save_images = 0

  fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
  fkat = fi+'.txt'
  fzap = fi
  fotch = fi+'_ot.txt'

  if len(sys.argv)>=3:
    save_images = 1

  headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded", 
        "User-agent": "RobHooftWikiRobot/1.0"}
  print "opening connection to", mysite.hostname(),
  conn = httplib.HTTPConnection(mysite.hostname())
  print " done"

  R = re.compile('.*/wiki/(.*)')

  f=codecs.open(fkat,'r',encoding='utf-8')
  otch = codecs.open(fotch, 'wb', 'utf-8')

  t1=f.readlines()
  nomerf=0
  for s in t1:
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=s.replace(u'\r',u'')
    if s[len(s)-1]==u'\n':
      s=s[:len(s)-1]
    if len(s)<1:
      continue

#  for article in sa:
#    filename = article.replace("/", "_")
#    filename = filename.replace(":", "_")
#    if os.path.isfile(output_directory + filename + ".txt") and overwrite_articles == False:
#      print "skipping " + article
#      continue
    data = ""
    ua = s
    enua = ua.replace(u' ', u'_').encode('utf-8')
    enua = urllib.quote(enua)

    url = '/wiki/'+ enua
    conn.request("GET", url, "", headers)
    response = conn.getresponse()
    data = response.read()
    if len(data) < 2:
      b = u'-    %s\n' % ua
      wikipedia.output(b)
      otch.write(b)
      otch.flush()

#    data = extractArticle(data)

    f = open(u'%s%06d.htm' % (fzap,nomerf), 'wb')
#    f.write(data['article'] + '\n' + data['footer'])
    f.write(data)
    f.flush()
    f.close()
    b = u'%06d %s\n' % (nomerf,ua)
    wikipedia.output(b)
    otch.write(b)
    otch.flush()
    nomerf+=1

    if save_images:
#      images = extractImages(data['article'])
      images = extractImages(data)
      for i in images:
#        if overwrite_images == False and os.path.isfile(output_directory + i['image']):
#          print "skipping existing " + i['image']
#          continue
        print 'downloading ' + i['image'],
        uo = wikipedia.MyURLopener()
        file = uo.open( "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/"
                +mysite.lang + '/' + i['path'] + i['image'])
        content = file.read()
        if (len(content) < 500):
          uo.close()
          print "downloading from commons",
          uo = wikipedia.MyURLopener()
          file = uo.open( "http://commons.wikimedia.org/upload/"
                  + i['path'] + i['image'])
          #print "http://commons.wikimedia.org/upload/", i['path'] , i['image'], file
          content = file.read()
#        f = open(output_directory + i['image'], "wb")
        f = open(u'%s%06d_%s' % (fzap,nomerf,i['image']), 'wb')
        f.write(content)
        f.close()
        b = u' +i %06d %db %s\n' % (nomerf,len(content),i['image'])
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
#        print "\t\t", (len(content)/1024), "KB done"
  conn.close()

if __name__ == "__main__":
  main()

* podg_v_wiki.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs


def iskat(t,s):
  lt=len(t)
  ls=len(s)
  i=0
  for a in t[:lt-ls]:
    if t[i:i+ls]==s:
      return i
    i+=1
  return -1

def ubr_nk_prob(t):
  if len(t)<1:
    return t
  while (t[0]==u' ') or (t[0]==u'\n') or (t[0]==u'\t') or (t[0]==u'\r'):
    t=t[1:]
    if len(t)<1:
      return t
  while (t[len(t)-1]==u' ') or (t[len(t)-1]==u'\n') or (t[len(t)-1]==u'\t') or (t[len(t)-1]==u'\r'):
    t=t[:len(t)-1]
    if len(t)<1:
      return t
  return t


def main(ft,fvih):
  f=open(ft,'rb')
  fperv=1
#  rez=''
  for s in f.readlines():
#    if ord(s[0]) == 65279:
#      s=s[1:]
    s=s.replace('\r','')
    if s[len(s)-1]=='\n':
      s=s[:len(s)-1]
    if len(s)<1:
      continue
    if s[0]=='p':
      fi=ubr_nk_prob(s[2:])
      f1=open(fi,'rb')
      rez1=f1.read()
      if fperv:
        rez=rez1
        rez=rez[:0]
      rez+='* %s\n<code><pre><nowiki>\n'%fi
      print type(rez)
      print type(rez1)
      rez+=rez1
      print type(rez)
      print type('

') rez+='</nowiki>'

 1. rez1='* %s\n
  \n'%fi+rez1+'
  '
      if fperv:
 1. rez=rez1
        fperv=0
 1. else:
 2. rez+=rez1
      f1.close()
  fr=open(fvih, 'wb')
  fr.write(rez)
  fr.flush()
  fr.close()


if __name__ == "__main__":

  try:
    ft = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'perevod')
    fvih = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'perevod')
    main(ft,fvih)
  finally:
    wikipedia.stopme()

</nowiki>* zamen.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
from bib_tekst import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

def sravn_opc(t,i,s,opc):
  ls=len(s)
  if i+ls>len(t):
    return 0
  k=0
  while k<ls:
    a=t[i+k]
    b=s[k]
    if (u'k' in opc) and ( (k>0 and (s[k-1] in u'[:')) or 
                (k==0 and (u'l' in opc)) ):
      a=a.upper()
      b=b.upper()
    if a!=b:
      return 0
    k+=1
  return 1

def iskat_opc(t,i,s0,opc):
  ss=[s0]
  if (u's' in opc) and len(s0)>2 and s0[len(s0)-2:]==u']]':
    ss.append(s0[:len(s0)-2]+u'|')

  lt=len(t)
  while i<lt:
    if (u'l' in opc) and (t[i:i+2]==u'[[' or t[i:i+2]==u'{{'):
      pn=i+2
      (pk,ik)=iskats_mn(t,pn,[u'[[',u']]',u'{{',u'}}',u'|',u'#'])
      if pk==-1:
        pk=lt
      while pn<pk and (t[pn] in [u' ',u'\n',u'\t',u'\r']):
        pn+=1
      if pn<pk and t[pn]==u':' and s0[0]!=u':':
        pn+=1
      while pn<pk and (t[pk-1] in [u' ',u'\n',u'\t',u'\r']):
        pk-=1

      ssilk=t[pn:pk].replace(u'_',u' ').replace(u' ',u' ')
#      ssilk=perv_upper(ubr_nk_prob(ssilk))
#      vivod(u'%d %d %d %d %s %s\n'%(pn,pk,len(ssilk),len(s0),ssilk,s0))
      if len(ssilk)==len(s0) and sravn_opc(ssilk,0,s0,opc):
        return (pn,pk)
      i=pk
    for j in range(len(ss)):
      s=ss[j]
      ls=len(s)
      ravn=sravn_opc(t,i,s,opc)
      if ravn:
        if j==1:
          m=i+ls
          m1=iskkonpodp(t,m,u'[[',u']]')
          if m1!=-1:
            return (i,m1+2)
        return (i,i+ls)
    i+=1
  return (-1,-1)


def zam(n,tzfl,tzst,tzno,kol,komm):


  pl = wikipedia.Page(mysite,wikipedia.UnicodeToAsciiHtml(n))
  wikipedia.output(pl.title())
#  pl._contents=u'qwe [[qwe]] [[qwer|qwe]] [[fqwe]] qwe :qwe {{wqwe}} [[qwe|qwer]] [qwe] sqwr dwer [[:qwe]] qwet dqwe gqwej [[enn:qwe]] [[qwey]]\n'
#  pl._contents+=u'Qwe [[Qwe]] [[Qwer|Qwe]] [[fQwe]] Qwe :Qwe {{wQwe}} [[Qwe|Qwer]] [Qwe] sQwr dwer [[:Qwe]] Qwet dQwe gQwej [[enn:Qwe]] [[Qwey]]'


  try:
    nt = pl.get()
  except wikipedia.NoPage:
    b = u'- %s\n\n' % pl.title()
    vivod(b)
    return
  except wikipedia.IsRedirectPage:
    b = u'+ %s\n-> %s\n\n' % (pl.title(),pl.getRedirectTarget())
    vivod(b)
    return

  otch.write(u'+ %s\n' % pl.title())
  otch.flush()

  otch2.write(u'=========================\n%s\n-=======\n%s\n' % (pl.title(),nt))
  otch2.flush()

  j=0
  fliwi=1
  while j<kol:
    if (u'w' in tzfl[j]):
      fliwi=0
    j+=1

  if fliwi:
    oiwi = pl.interwiki()
    niwi = {}
    for pl2 in oiwi:
      if pl.site()!=pl2.site():
        niwi[pl2.site()] = pl2
    nt = wikipedia.replaceLanguageLinks(nt, {})

  nt = nt.replace(u'\r',u'')
#  while u' \n' in nt:
#    nt = nt.replace(u' \n',u'\n')

  fzam=0

  j=0
  while j<kol:
    zst=tzst[j]
    zst=zst[:len(zst)-1]
    zno=tzno[j]
    zno=zno[:len(zno)-1]
#    if mysite.lang==u'eo':
#      zst=zst.replace(u'Ĉ',u'Cx').replace(u'ĉ',u'cx')
#      zst=zst.replace(u'Ĝ',u'Gx').replace(u'ĝ',u'gx')
#      zst=zst.replace(u'Ĵ',u'Jx').replace(u'ĵ',u'jx')
#      zst=zst.replace(u'Ĥ',u'Hx').replace(u'ĥ',u'hx')
#      zst=zst.replace(u'Ŝ',u'Sx').replace(u'ŝ',u'sx')
#      zst=zst.replace(u'Ŭ',u'Ux').replace(u'ŭ',u'ux')
#      zno=zno.replace(u'Ĉ',u'Cx').replace(u'ĉ',u'cx')
#      zno=zno.replace(u'Ĝ',u'Gx').replace(u'ĝ',u'gx')
#      zno=zno.replace(u'Ĵ',u'Jx').replace(u'ĵ',u'jx')
#      zno=zno.replace(u'Ĥ',u'Hx').replace(u'ĥ',u'hx')
#      zno=zno.replace(u'Ŝ',u'Sx').replace(u'ŝ',u'sx')
#      zno=zno.replace(u'Ŭ',u'Ux').replace(u'ŭ',u'ux')
#    if (u'u' in tzfl[j]) and (zno.lower() in nt.lower()):
    if (u'u' in tzfl[j]):
      (p,pk)=iskat_opc(nt,0,zno,tzfl[j])
      if p!=-1:
        b=u'uzxe\n'
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
        j+=1
        continue

#    nt = nt.replace(zst,zno)
    nz=0
    p0=0
    while (len(zno)>0 or len(zst)>0) and p0<len(nt):
      if zst==u'':
        if (u'n' in tzfl[j]):
          p=0
        else:
          p=len(nt)
        pk=p
      else:
#        p=iskats(nt,p0,zst)
        (p,pk)=iskat_opc(nt,p0,zst,tzfl[j])
      if p==-1:
        break
      nt=nt[:p]+zno+nt[pk:]
      p0=p+len(zno)
      nz+=1
      fzam=1
      if zst==u'':
        break

    b=u'%d\n' % nz
    wikipedia.output(b)
    otch.write(b)
    otch.flush()
    j+=1

  if not fliwi:
    pl1=wikipedia.Page(pl.site(),pl.title())
    pl1._contents=nt
    oiwi = pl1.interwiki()
    niwi = {}
    for pl2 in oiwi:
      if pl.site()!=pl2.site():
        niwi[pl2.site()] = pl2
    nt = wikipedia.replaceLanguageLinks(nt, {})

  if fzam:
    while nt[len(nt)-1:]==u'\n':
      nt=nt[:len(nt)-1]
#    if fliwi:
    nt+=wikipedia.replaceLanguageLinks(u'', niwi)

    otch2.write(u'+=======\n%s\n' % nt)
    otch2.flush()
    pl.put(nt, comment = komm, minorEdit = False)
  otch.write(u'\n')
  otch.flush()
  return


def main():
  zfl=0
  tzfl={}
  tzst={}
  tzno={}
  komm=u''
  n=[]
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

  i=0
  j=0
  for s in f.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d %d %s  %s\n' % (i,j,n,s))
    s=s.replace(u'\r',u'')
    if s[len(s)-1]!=u'\n':
      s=s+u'\n'

    if s[0:12] == u'============':
#      wikipedia.output(u'k%d %d %s  %s\n' % (i,j,n,s))
      if i==100:
        b=u'!er %s\n' % n
        wikipedia.output(b)
        otch.write(b)
        otch.flush()
      if (i!=100) and (j>0):
#        wikipedia.output(u'kl%d %d %s  %s\n' % (i,j,n,s))
        for n1 in n:
          zam(n1,tzfl,tzst,tzno,j,komm)
      n=[]
      komm=u''
      i=0
      j=0
    elif i==0:
      if s[0:8]==u'?=======':
        i=2
      elif s[0]==u'|':
        komm=s[1:]
      elif s[0]!=u'#':
        n.append(s)
    elif i==2:
      zfl= (s[0]!=u'0')
      if zfl:
        tzfl[j]=s
        tzst[j]=u''
        tzno[j]=u''
        j+=1
      i=3
    elif i==3:
      if s[0:8]==u'-=======':
        i=4
      else:
        i=100
        wikipedia.output(u"er i==3\n")
    elif i==4:
      if s[0:8]==u'+=======':
        i=5
      else:
        if zfl:
          tzst[j-1]+=s
    else: #if i==5:
      if s[0:8]==u'?=======':
        i=2
      else:
        if zfl:
          tzno[j-1]+=s#    wikipedia.output(u"No title found - skipping a page.")


#  text=''.join(text)

fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
filename = fi+'.txt'
fotch = fi+'_ot.txt'
fotch2 = fi+'_op.txt'

#filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
#fotch2 = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')

#fliwi=1
#if len(sys.argv)>=3 and sys.argv[2]==u'w':
#  fliwi=0

otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* perev_kat.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys, os
import codecs
import perevod
from bib_tekst import *
from bib_kateg import *
from get_buf import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()


def main(slov,vhjaz,vihjaz,fivh,firez):

  f=codecs.open(fivh,'rb',encoding='utf-8')
  frez=codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')
  ish=[]
  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=ubr_nk_prob(s)
    ish.append(s)
  f.close

  ish.sort()
  vihsi=wikipedia.getSite(code = vihjaz,fam = u'wikipedia')

  spred=u''
  for s in ish:
    if s==spred:
      continue
    spred=s
    st=s.split(u':',2)
    if len(st)!=3:
      vivod(u'!!! len(st)!=3 s=%s\n'%s)
      continue
    kato=[Kateg(st[0],st[2])]
    nt_kat_sp=perev_kateg(slov,nssvoj,vihsi,kato,1,otch)
    otch.write(u'\n\n===============\n\n')
    otch.flush()
    for t in nt_kat_sp:
      frez.write(u'%s:%s\n%s\n\n'%(vihjaz,t,s))
      frez.flush()


if __name__ == "__main__":
  try:
    vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'perevod')
    vihjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'perevod')
    fslov = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'perevod')
    fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'perevod')
    fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[5], 'perevod')
    fvih= fi+u'.txt'
    fotch = fi+u'-ot.txt'
#    fotch2 = fi+u'-op.txt'
#    fipoln = fi+u'-pp.txt'
#    finesl = fi+u'-ns.txt'
#    fink = fi+u'-nk.txt'

    if vhjaz==u'-':
      vhjaz=u''

    otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
#    otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
    slov={}
    nssvoj={}
    slovdop=[]
    perevod.zagruzslov(slov,slovdop,nssvoj,vhjaz,vihjaz,fslov)
    main(slov,vhjaz,vihjaz,fvh,fvih)
  except:
    wikipedia.stopme()
    raise
  else:
    wikipedia.stopme()

* perev_oivi.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys, os
import codecs
import perevod
from bib_tekst import *
from bib_kateg import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()


def sozd(vhjaz,vihjaz,n,t):

  vhsi=wikipedia.getSite(code = vhjaz,fam = u'wikipedia')
  vihsi=wikipedia.getSite(code = vihjaz,fam = u'wikipedia')

  pl=wikipedia.Page(vhsi,n)
  pl._contents=t

  oiwi = pl.interwiki()
  s=u''
  for pl2 in oiwi:
    if pl2.site()==vihsi:
      s=pl2.title()

  if s==u'':
    return u''

  b=((u'|interwiki\n%s\n'+
      u'?=======\n1wu\n-=======\n+=======\n\n[[%s:%s]]\n'+
      u'============\n')%(s,vhjaz,n))

  return b

def main(vhjaz,vihjaz,filename,firez):

  t=u''
  n=u''
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

  frez=codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')
  i=0
  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    if s[0:7] == u'=======':
      if i==1:
        rez=sozd(vhjaz,vihjaz,n,t)
        if rez!=None:
          frez.write(rez)
          frez.flush()
      i=0  
      t=u''
    elif i==0:
      n=ubr_nk_prob(s)
      i=1
    else:
      t=t+s


if __name__ == "__main__":
  try:
    vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'perevod')
    vihjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'perevod')
    fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'perevod')
    fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'perevod')
    fvih= fi+u'.txt'
#    fotch = fi+u'-ot.txt'
#    otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
    main(vhjaz,vihjaz,fvh,fvih)
  except:
    wikipedia.stopme()
    raise
  else:
    wikipedia.stopme()

* perev_sta.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys, os
import codecs
import perevod
from bib_tekst import *
from bib_kateg import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

def prov_dobav_katcom1(nscom,zapriz,katcomsp,n):
  n=perv_upper(ubr_nk_prob(n))
  vivod(u' prov_dobav_katcom1 %s\n'%n)
  p=iskats(n,0,u'#')
  if p!=-1:
    n=n[:p]
    vivod(u' prov_dobav_katcom1# %s\n'%n)
  t=u'Category:'+n
  if nscom.has_key(t) and (not zapriz.has_key(n)):
    t1=u'[['+t+u']]\n'
    if not t1 in katcomsp:
      katcomsp.append(t1)
      vivod(u' <-- ++\n')
      return 1
  return 0

def prov_dobav_katcom(nscom,zapriz,katcomsp,vhs,jaz):
  prov_dobav_katcom1(nscom,zapriz,katcomsp,vhs)
  if jaz==u'en':
    vhok=vhs[len(vhs)-1]
    if vhok==u'y':
      vhs1=vhs[:len(vhs)-1]+u'ies'
      prov_dobav_katcom1(nscom,zapriz,katcomsp,vhs1)
    else: 
      vhs1=vhs+u's'
      prov_dobav_katcom1(nscom,zapriz,katcomsp,vhs1)
      vhs1=vhs+u'es'
      prov_dobav_katcom1(nscom,zapriz,katcomsp,vhs1)

def sozd_katcom(nscom,zapriz,nomio,kat):

  katcomsp=[]
  katprob=[]

  for (n,jaz) in nomio:
    katprob.append( (n,jaz) )
    prov_dobav_katcom(nscom,zapriz,katcomsp,n,jaz)

#  if len(katcomsp)<1:
#    shcom_v_katcom(nscom,zapriz,katcomsp,shcomi+shcomo)

  if len(katcomsp)<1:
    vivod(u'- katcom nomio\n')
    for ka in kat:
      katprob.append( (ka.n,ka.jaz) )
      prov_dobav_katcom(nscom,zapriz,katcomsp,ka.n,ka.jaz)

  if len(katcomsp)<1:
    vivod(u'- katcom\n')
    for (n1,jaz) in katprob:
      n2=n1.replace(u'(',u' ').replace(u')',u' ')
      for n in n2.split(u' '):
        if len(n)>=4:
          prov_dobav_katcom(nscom,zapriz,katcomsp,n,jaz)

  if len(katcomsp)<1:
    vivod(u'- katcom2\n')

  katcom=u''
  for t in katcomsp:
    katcom+=t

  vivod(u'========katcom=\n%s==========\n' % katcom)
  return katcom

def prov_te_format_kart(t):
  minrzm=50
  t=ubr_nk_prob(t)
  if (t==u'thumb') or (t==u'thumbnail') or (t==u'frame') or (t==u'framed'):
    return 1
  if (t==u'left') or (t==u'center') or (t==u'right'):
    return 1
  if len(t)<3:
    return 0
  x=0
  i=0
  while i<6 and i<len(t) and t[i].isdigit():
    x=x*10+ord(t[i])-ord(u'0')
    i+=1
  if (i>=1) and (t[i:]==u'px'):
    if x<minrzm: 
      return 2
    return 1
  return 0

class Pereved_sta:
  def __init__(self, vhpn,n,t,statn,stat):
    self.vhpn = vhpn
    self.n = n
    self.n2 = n
    self.t = t
    self.nkat = 0
    self.statn = statn
    self.stat = stat
    self.prioritet = 0
    self.npredl = 0
  def vz_prioritet(self):
    return self.prioritet

def sum_per_stat(s,s1):
  if s1.flp:
    s.flp = 1
  s.nup += s1.nup
  s.nnp += s1.nnp
  s.nvap += s1.nvap
  s.snp += s1.snp
  s.svap += s1.svap


def sozd(slov,nscom,zapriz,sp_obr_st,vhjaz,vihjaz,n,t,snka,sniz,snizkat,
               schss,tpref,
               fl_d_iwi_n,fl_b_tekst):

  vivod(u'\n\n\n%s\n'%n)

  vhpn=vhjaz+u':'+n
  if fl_d_iwi_n and not sp_obr_st.has_key(vhpn):
    vivod(u'<- net v tbl\n')
    return
  if slov.has_key((vhjaz,n)) and slov[(vhjaz,n)].riwi:
    vivod(u'<- uzxe v real ivi\n')
    return

  vhsi=wikipedia.getSite(code = vhjaz,fam = u'wikipedia')
  vihsi=wikipedia.getSite(code = vihjaz,fam = u'wikipedia')
  vhprefi=vhsi.family.image_namespace(vhjaz)
  vihprefi=vihsi.family.image_namespace(vihjaz)

  pl=wikipedia.Page(vhsi,n)
  pl._contents=t

  nomio=[(n,vhjaz)]

  oiwi = pl.interwiki()
  niwi = {}
  for pl2 in oiwi:
    if pl2.site()==vihsi:
      vivod(u'uzxe vihjaz %s %s\n'%(n,pl2.title()))
      return
    if pl2.site()!=vhsi:
      niwi[pl2.site()] = pl2
      nomio.append( (pl2.title(),pl2.site().lang) )
  niwi[vhsi]=pl

  plkat = pl.categories()
  kato=[]
  for pka in plkat:
    kato.append(Kateg(vhjaz,pka.title(),1))

  t = wikipedia.removeLanguageLinks(t)
  t = wikipedia.removeCategoryLinks(t,vhsi)

  rezn_t=perevod.perevod_iwi_spis(slov,vhjaz,vihjaz,n)
  if len(rezn_t)>0:
    fl_iwi_n=1
    rezn=rezn_t[0]
    statn=perevod.Perev_stat()
  else:
    fl_iwi_n=0
    (rezn,statn)=perevod.perevod_stat(slov,vhjaz,vihjaz,n)

  vihpl=wikipedia.Page(vihsi,rezn)

  t = t.replace(u'\r',u' ').replace(u'\t',u' ')
  while u' ' in t:
    t = t.replace(u' ',u' ')
  t = t.replace(u' \n',u'\n')

  tks=[u'. ',u'.\n',u'\n\n',u'\n ',u'\n:',u'\n*',u'[[',u'{{',u'\n=',u'=\n',
      u'<gallery>',u'<math>',u']]',]

  tkzs={u'[[':u']]',u'{{':u'}}',u'<gallery>':u'</gallery>',
        u'<math>':u'</math>'}

  st=[]
  rt=u''
  sst=[]
  uktbl=[]
  npredl=0
  snizdl0=len(sniz)

  p=0
  while (not fl_b_tekst) and p<len(t):
    (p1,i)=iskats_mn(t,p,tks)

#    vivod(u'nach predl %d %d\n'%(p1,i))

    if p1==-1:
      p1=len(t) 
#    elif tks[i][0]==u'.' or tks[i][0]==u'=':
#    else:
    elif not tkzs.has_key(tks[i]):
      p1+=1

    rt+=t[p:p1].replace(u'[[',u' ').replace(u']]',u' ')

    kon_predl=1
    ss_vih=u''

    if tks[i]==u'[[':
      os=u'[['
      zs=u']]'
      p2=iskkonpodp(t,p1+len(os),os,zs)
      if p2==-1:
        p2=len(t)
      (pr,ir)=iskats_mn(t,p1+len(os),[u'|',os,zs])
      pnt=p1+len(os)
      pks=p2
      if pr!=-1 and ir==0:
        pnt=pr+1
        pks=pr
      ss=ubr_nk_prob(t[p1+len(os):pks])
      ss_pdt=iskats(ss,1,u':')

      if ss_pdt==-1:
        kon_predl=0

        perss=perevod.perevod_iwi_spis(slov,vhjaz,vihjaz,ss)
        p3=p2+len(zs)
        p4=p3
        if len(perss)>=1:
          while p4<len(t) and t[p4].isalpha():
            p4+=1

          uktbl.append(len(rt))
          rt+=( (t[pnt:p2]+t[p3:p4]).
                 replace(u'[[',u' ').
                 replace(u']]',u' ')
             )
          uktbl.append(len(rt))
          sst.append(perss[0])
          if schss.has_key(perss[0]):
            schss[perss[0]]+=1
          else:
            schss[perss[0]]=1

        else:
          rt+=t[pnt:p2].replace(u'[[',u' ').replace(u']]',u' ')
        p=p4
      elif RBR(vhprefi,ss[:ss_pdt]) or RBR(u'Image',ss[:ss_pdt]):
        ss=ss[ss_pdt+1:]
        ss=perv_upper(ubr_nk_prob(ss.replace(u'_',u' ')))
        if nscom.has_key(u'Image:'+ss):
          ss_vih=vihprefi+u':'+ss
        else:
          ss_vh=vhprefi+u':'+ss
          perss=perevod.perevod_iwi_spis(slov,vhjaz,vihjaz,ss_vh)
          if len(perss)>=1:
            ss_vih=perss[0]
          else:
            b=u'[['+vhjaz+u':'+ss_vh+u']]'
            if not b in sniz:
              sniz.append(b)
              snizkat.append(u'')

    if kon_predl:
#      st.append(rt)
      while u' ' in rt:
        rt = rt.replace(u' ',u' ')
      if len(rt)>=20:
        npredl+=1
      (r1,s1)=perevod.perevod_stat(slov,vhjaz,vihjaz,rt,uktbl=uktbl)
      qi=len(sst)-1
      while qi>=0:
        ss=sst[qi]
        q1=uktbl[qi*2]
        q2=uktbl[qi*2+1]
        if perv_upper(ss)==perv_upper(r1[q1:q2]):
          r1=r1[:q1]+u'[['+r1[q1:q2]+u']]'+r1[q2:]
        else:
          r1=r1[:q1]+u'[['+ss+u'|'+r1[q1:q2]+u']]'+r1[q2:]
        qi-=1

      st.append((r1,s1))
      rt=u''
      sst=[]
      uktbl=[]

      if tkzs.has_key(tks[i]):
        os=tks[i]
        zs=tkzs[tks[i]]
        p2=iskkonpodp(t,p1+len(os),os,zs)
        if p2==-1:
          p=len(t)
        else:
          p=p2+len(zs) 
        if tks[i]==u'<math>':
          st.append((t[p1:p],perevod.Perev_stat()))
        elif ss_vih!=u'':
          pa=p1+len(os)
          while 1:
            (pr,ir)=iskats_mn(t,pa,[u'|',zs])
            if pr==-1:
              pr=len(t)
            if pa==p1+len(os) or prov_te_format_kart(t[pa:pr]):
              pa=pr
              if pa<len(t) and t[pa]==u'|':
                pa+=1
              continue
            break
          st.append((u'[['+ss_vih+u'|'+t[pnt:pa],
                       perevod.Perev_stat()))
          p=pa
      else:
        p=p1


  rez=u''
  stat=perevod.Perev_stat()
  for (r1,s1) in st:
    rez+=r1
    sum_per_stat(stat,s1)

  while u' ' in rez:
    rez = rez.replace(u' ',u' ')
  while u'\n\n\n' in rez:
    rez = rez.replace(u'\n\n\n',u'\n\n')
  rez=ubr_nk_prob(rez)

  nt_kat_sp=perev_kateg(slov,nssvoj,vihsi,kato,0,otch)

  if len(nt_kat_sp)<1:
    for ka in kato:
      jaz=ka.jaz
      issite=wikipedia.getSite(jaz,fam = pl.site().family)
      iskatprefi=issite.family.category_namespace(jaz)
      b=jaz+u':'+iskatprefi+u':'+ka.n
      if not b in snka:
        snka.append(b)

  nt_kat=kateg_v_tekst(nt_kat_sp)

  rez+=u'\n\n'+wikipedia.replaceLanguageLinks(nt_kat, niwi, site=vihsi)

  ps=Pereved_sta(vhpn,rezn,rez,statn,stat)
  ps.nkat=len(nt_kat_sp)

  osnp={}
  for a in statn.snp:
    osnp[a]=1
  for a in stat.snp:
#    vivod(u'%s\n'%a)
#    if not osnp.has_key(a):
    osnp[a]=1


  if snizdl0<len(sniz):
    katcom=sozd_katcom(nscom,zapriz,nomio,kato)
    katcom=katcom.replace(u'\n',u' ')
    i=snizdl0
    while i<len(sniz):
      snizkat[i]=katcom
      i+=1


  ps.npredl=npredl
  prioritet = (len(osnp)+statn.nvap)*10000+stat.nvap*10

  if not fl_b_tekst:
    if npredl<3:
      prioritet+=100000000
    else:
      prioritet/=npredl
    if tpref!=u'':
      ps.t=u'{{polurinda movu|%s}}\n'%rezn+ps.t
      ps.n2=tpref+ps.n
    else:
      ps.t=u'{{polurinda}}\n'+ps.t

  if len(nt_kat_sp)<1:
    prioritet+=10000000

  if fl_d_iwi_n and not fl_iwi_n:
    prioritet+=200000000

  ps.prioritet=prioritet

  vivod(u'%d %d %s\n\n'%(ps.prioritet,ps.npredl,n))

  return ps


def main(slov,nscom,zapriz,sp_obr_st,vhjaz,vihjaz,
              filename,firez,finesl,finka,finiz,fiuzxe,fipref,
              fl_d_iwi_n,fl_b_tekst,fl_schss):

  t=u''
  n=u''
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')
  vivod(u'fipref=%s\n'%fipref)
  tpref=u''
  if fipref!=u'.':
    fpref=codecs.open(fipref, 'rb', 'utf-8')
    s=fpref.readlines()[0]
    fpref.close()
    if len(s)>0 and ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    tpref=ubr_nk_prob(s)
  vivod(u'tpref=%s\n'%tpref)

  frez=codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')
  fnesl=codecs.open(finesl, 'w', 'utf-8')
  fnka=codecs.open(finka, 'w', 'utf-8')
  fniz=codecs.open(finiz, 'w', 'utf-8')
  fuzxe=codecs.open(fiuzxe, 'w', 'utf-8')
  tps=[]
  snka=[]
  sniz=[]
  snizkat=[]
  schss={}
  i=0
  for s in f.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d  %s  %s\n' % (i,n,s))
    if s[0:7] == u'=======':
      if i==1:
        rez=sozd(slov,nscom,zapriz,sp_obr_st,vhjaz,vihjaz,
                  n,t,snka,sniz,snizkat,
                  schss,tpref,fl_d_iwi_n,fl_b_tekst)
        if rez!=None:
          tps.append(rez)
      i=0  
      t=u''
    elif i==0:
      n=s
      while len(n)>0 and n[len(n)-1]==u'\n':
        n=n[:len(n)-1]
      i=1
    else:
      t=t+s

  for t in snka:
    fnka.write(u'%s\n'%t)
    fnka.flush()
  for i in range(len(sniz)):
    fniz.write(u'%s %s\n'%(sniz[i],snizkat[i]))
    fniz.flush()

  if fl_schss==1:
    for tp in tps:
      if schss.has_key(tp.n):
        tp.prioritet=-schss[tp.n]
      else:
        tp.prioritet=1000
  elif fl_schss==2:
    for tp in tps:
      tp.prioritet=-tp.nkat

#  tps.sort(key=Pereved_sta.vz_prioritet,reverse=True)
  tps.sort(key=Pereved_sta.vz_prioritet)

  osnpo={}
  osvapo={}
  kolotch=50
  i=0
  while i<len(tps):

    pr0=tps[i].prioritet
    osnp={}
    osvap={}
    osnp1={}
    osvap1={}
    j=i
    while j<len(tps) and pr0==tps[j].prioritet:
      frez.write(u'%s\n%s\n========\n' % (tps[j].n2,tps[j].t))
      frez.flush()
      fuzxe.write(u'%s\n' % tps[j].vhpn)
      fuzxe.flush()

      perevod.perev_uch_nezsl(osnp,osvap,tps[j].statn)
      perevod.perev_uch_nezsl(osnp,osvap,tps[j].stat)

      for sl in osnp.iterkeys():
        if not osnpo.has_key(sl):
          osnp1[sl]=osnp[sl]

      for sl in osvap.iterkeys():
        if not osvapo.has_key(sl):
          osvap1[sl]=osvap[sl]

      perevod.perev_uch_nezsl(osnpo,osvapo,tps[j].statn)
      perevod.perev_uch_nezsl(osnpo,osvapo,tps[j].stat)

      j+=1

    fnesl.write(u'prior=%d n=%d\n========\n' % (pr0,j-i))
    fnesl.flush()
    perevod.perev_pech_nezsl(slov,vhjaz,vihjaz,osnp1,osvap1,fnesl,kolotch)
    fnesl.write(u'=========================\n')
    fnesl.flush()
    i=j 

  fnesl.write(u'=========================*=*=*=*=\n')
  fnesl.flush()
  kolotch2=1000
  perevod.perev_pech_nezsl(slov,vhjaz,vihjaz,osnpo,osvapo,fnesl,kolotch2)

  fnesl.write(u'\n\n')
  fnesl.flush()

  ssnp=[]
  for t, n in osnpo.iteritems():
    ssnp.append((n,t))

  ssnp.sort(reverse=True)
  i=0
  for n, t in ssnp:
    if len(t)>=4 and t.startswith(u'Un'):
      t1=t[2:]
#      prist=u'Mal'
      prist=u'Ne'
    elif len(t)>=4 and (t.startswith(u'Ill') or
             t.startswith(u'Imb') or 
             t.startswith(u'Imm') or 
             t.startswith(u'Imp') or 
             t.startswith(u'Irr') or 
             t.startswith(u'In') ):
      t1=t[2:]
      prist=u'Ne'
    else:
      continue

    (t2,stat2)=perevod.perevod_stat(slov,vhjaz,vihjaz,t1)
    if len(t2)>=6 and t2[0]==u'(' and t2[len(t2)-1]==u')':
      t2=t2[1:len(t2)-1]
    t2t=t2.split(u', ')
    t2r=u''
    i=0
    while i<len(t2t):
      t2r+=prist+t2t[i]
      i+=1
      if i>=len(t2t):
        break
      t2r+=u', '

    fnesl.write(u'%s : %s\n'%(t,t2r))
    fnesl.flush()if __name__ == "__main__":
  try:
    vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'perevod')
    vihjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'perevod')
    fslov = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'perevod')
    fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'perevod')
    fipref = wikipedia.argHandler(sys.argv[5], 'perevod')
    fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[6], 'perevod')
    fvih= fi+u'.txt'
    fotch = fi+u'-ot.txt'
    fipoln = fi+u'-pp.txt'
    finesl = fi+u'-ns.txt'
    finka = fi+u'-nk.txt'
    finiz = fi+u'-iz.txt'
    fiuzxe = fi+u'-uz.txt'

    fl_d_iwi_n=0
    if len(sys.argv)>=8 and (u'w' in sys.argv[7]):
      fl_d_iwi_n=1
    fl_b_tekst=0
    if len(sys.argv)>=8 and (u'k' in sys.argv[7]):
      fl_b_tekst=1
    fl_schss=0
    if len(sys.argv)>=8 and (u's' in sys.argv[7]):
      fl_schss=1
    elif len(sys.argv)>=8 and (u'c' in sys.argv[7]):
      fl_schss=2

    otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
    #otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
    slov={}
    nssvoj={}
    nscom={}
    zapriz={}
    slovdop={}
    perevod.zagruzslov(slov,slovdop,nssvoj,vhjaz,vihjaz,fslov)

    if slovdop.has_key(u'c'):
      nscom=slovdop[u'c']
    if slovdop.has_key(u'z'):
      zapriz=slovdop[u'z']

    sp_obr_st={}
    if slovdop.has_key(u'spst'):
      sp_obr_st=slovdop[u'spst']
    sp_obr_uzxe={}
    if slovdop.has_key(u'pe_uzxe'):
      sp_obr_uzxe=slovdop[u'pe_uzxe']
    for t in sp_obr_uzxe:
      if sp_obr_st.has_key(t):
        del sp_obr_st[t]
    main(slov,nscom,zapriz,sp_obr_st,vhjaz,vihjaz,
              fvh,fvih,finesl,finka,finiz,fiuzxe,fipref,
              fl_d_iwi_n,fl_b_tekst,fl_schss)
  except:
    wikipedia.stopme()
    raise
  else:
    wikipedia.stopme()

* perev_tit.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
import perevod

def iskat(t,s):
  lt=len(t)
  ls=len(s)
  i=0
  while i<=lt-ls:
    if t[i:i+ls]==s:
      return i
    i+=1
  return -1

def iskats_mn(t,p0,ss):
  i=p0
  while i<len(t):
    for j in range(len(ss)):
      if t[i].startswith(ss[j]):
        return (i,j)
    i+=1
  return (-1,0)

def perv_upper(t):
  if len(t)<1:
    return u''
  return t[0].upper()+t[1:]

def ubr_nk_prob(t):
  i=0
  while i<len(t) and ((t[i]==u' ') or (t[i]==u'\n') or (t[i]==u'\t') or
            (t[i]==u'\r')):
    i+=1
  j=len(t)-1
  while j>i and ((t[j]==u' ') or (t[j]==u'\n') or (t[j]==u'\t') or
            (t[j]==u'\r')):
    j-=1
  return t[i:j+1]


def main(slov,nssvoj,vhjaz,vihjaz,fvh,fvih,fipoln,finesl,fispit,flvsjo):

  otch.write(u'len(nssvoj)=%d\n'%len(nssvoj))
  otch.flush()

  kolotch=1500
  f0=codecs.open(fvh,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fvih, 'w', 'utf-8')
  fpoln=codecs.open(fipoln, 'w', 'utf-8')
  fnesl=codecs.open(finesl, 'w', 'utf-8')
  fspit=codecs.open(fispit, 'w', 'utf-8')
  osnp={}
  osvap={}
  for s in f0.readlines():
#    wikipedia.output(u'%d\n' % ord(s[0]))
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
#    wikipedia.output(u'%d %d %s  %s\n' % (i,j,n,s))
    s=s.replace(u'\r',u'').replace(u'_',u' ')
#    if s[len(s)-1]!=u'\n':
#      s=s+u'\n'

    s=ubr_nk_prob(s)

#    (rez,fl_perev)=perevod(slov,vhjaz,vihjaz,s)
    (rez,stat)=perevod.perevod_stat(slov,vhjaz,vihjaz,s)


    if flvsjo or (stat.nnp==0 and stat.nvap==0):
      f1.write(s+u'|'+rez+u'\n')
      f1.flush()
      if nssvoj.has_key(rez):
        otch.write(rez+u'\n')
        otch.write(u' <- uzxe\n')
        otch.flush()
      else:
        fspit.write(s+u'\n')
        fspit.flush()

    fpoln.write(rez+u'\n')
    fpoln.flush()

    perevod.perev_uch_nezsl(osnp,osvap,stat)

  perevod.perev_pech_nezsl(slov,vhjaz,vihjaz,osnp,osvap,fnesl,kolotch)


if __name__ == "__main__":
  try:
    vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'perevod')
    vihjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'perevod')
    fslov = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'perevod')
    fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'perevod')
    fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[5], 'perevod')
    fvih= fi+u'.txt'
    fotch = fi+u'-ot.txt'
    fipoln = fi+u'-pp.txt'
    finesl = fi+u'-ns.txt'
    fispit = fi+u'-st.txt'

    flvsjo=0
    if len(sys.argv)>=7 and sys.argv[6]==u'2':
      flvsjo=1

    otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
    #otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
    slov={}
    nssvoj={}
    slovdop={}
    perevod.zagruzslov(slov,slovdop,nssvoj,vhjaz,vihjaz,fslov)
    main(slov,nssvoj,vhjaz,vihjaz,fvh,fvih,fipoln,finesl,fispit,flvsjo)
  finally:
    wikipedia.stopme()

* vich_slivi.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
from bib_tekst import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()


def main():
  n=[]
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fi1,'rb',encoding='utf-8')
  global otch
  otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
  frez = codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')

  ns={}
  for s in f1.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=ubr_nk_prob(s)
    if len(s)>0 and not s.startswith(vhjaz+u':'):
      ns[s]=1

  sch={}
  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=ubr_nk_prob(s)
    if ns.has_key(s):
      vivod(u'- %s\n'%s)
    else:
      frez.write(s+u'\n')
      frez.flush()

#fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#filename = fi+'.txt'
#fotch2 = fi+'_op.txt'

vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
fi1 = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')
fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'cht_cat')
firez = fi+'.txt'
fotch = fi+'_ot.txt'

#otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* zamen_slivi.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
from bib_tekst import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()


def main():
  n=[]
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fi1,'rb',encoding='utf-8')
  global otch
  otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
  frez = codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')

  ns={}
  for s in f1.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=ubr_nk_prob(s)
    st=s.split(u'|')
    if len(st)==2:
      ns[vhjaz+u':'+ubr_nk_prob(st[0])]=vhjaz+u':'+ubr_nk_prob(st[1])

  sch={}
  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=ubr_nk_prob(s)
    i=0
    while ns.has_key(s):
      if sch.has_key(s):
        sch[s]+=1
      else:
        sch[s]=1
      s=ns[s]
      i=i+1
      if i>=10:
        vivod(u'!cikl %s\n'%s)
        break

    frez.write(s+u'\n')
    frez.flush()
  for ss,sn in ns.iteritems():
    n=0
    if sch.has_key(ss):
      n=sch[ss]
    vivod(u'%d %s | %s\n'%(n,ss,sn))


#fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#filename = fi+'.txt'
#fotch2 = fi+'_op.txt'

vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
fi1 = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')
fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'cht_cat')
firez = fi+'.txt'
fotch = fi+'_ot.txt'

#otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* podg_mma_f0_v2.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
import xmlreader
from bib_tekst import *


def ubrkoment (text):
  # Ignore tekst within nowiki tags and HTML comments
  nowikiOrHtmlCommentR = re.compile(r'<nowiki>.*?|<!--.*?-->', re.IGNORECASE | re.DOTALL)
  match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  while match:
    text = text[:match.start()] + text[match.end():]  
    match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  return text

def korr_im (jaz,t,pref):

  for p in pref:
    if t.startswith(p):
      t=t[len(p):]
      break

  t=perv_upper(t)

  if u':' in t:
    if ( (not t.startswith(u'Category:')) and 
           (not t.startswith(u'Image:')) ):
      katprefi=mysite.family.category_namespace(jaz)
      if not t.startswith(katprefi+u':'):
        izprefi=mysite.family.image_namespace(jaz)
        if not t.startswith(izprefi+u':'):
          return u''
  return t

iskkat=[
  u'[[Kategorio:Naskiĝ',
#  u'[[kategorio:Naskiĝ',
  u'[[Kategorio:naskiĝ',
#  u'[[kategorio:naskiĝ',
  u'[[Kategorio:Mort',
#  u'[[kategorio:Mort',
  u'[[Kategorio:mort',
#  u'[[kategorio:mort',
    ]

def main(vhjaz,fvh,fvih,fipref):
  tzfl=0
  tzst={}
  tzno={}


  pref=[]
  if fipref!=u'':
    fpref=codecs.open(fipref,'rb',encoding='utf-8')
    for s in fpref.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=s.replace(u'\r',u'')
      if s[len(s)-1]==u'\n':
        s=s[:len(s)-1]
      pref.append(s)
    fpref.close()


  n=u''
#  f0=codecs.open(fvh,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fvih, 'w', 'utf-8')

  insite=wikipedia.getSite(vhjaz,fam = u'wikipedia')

  tblredir = {}
  # open xml dump and read page titles out of it
  dump = xmlreader.XmlDump(fvh)
  redirR = wikipedia.getSite().redirectRegex()
  readPagesCount = 0

  for entry in dump.parse():
    readPagesCount += 1
    # always print status message after 1000 pages
    if readPagesCount % 1000 == 0:
      print '%i pages read...' % readPagesCount
    m = redirR.search(entry.text)
    if (not m) and (not u':' in entry.title):
      t=entry.text.replace(u'[[ ',u'[[').replace(u': ',u':')
      t=t.replace(u'[[k',u'[[K')
      dop=0
      for isk in iskkat:
        if isk in t:
          dop=1
          break
      if dop:
        b=u'%s\n' % entry.title
        f1.write(b)
        f1.flush()

vhjaz = u'eo'
#vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvih = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'slov_iz_xml')

fpref=u''

#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'slov_iz_xml')

#mysite = wikipedia.getSite()
#otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main(vhjaz,fvh,fvih,fpref)
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

</nowiki>

* podg_mma_f1.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
import xmlreader
from bib_tekst import *


def ubrkoment (text):
  # Ignore tekst within nowiki tags and HTML comments
  nowikiOrHtmlCommentR = re.compile(r'<nowiki>.*?|<!--.*?-->', re.IGNORECASE | re.DOTALL)
  match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  while match:
    text = text[:match.start()] + text[match.end():]  
    match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  return text

def korr_im (jaz,t,pref):

  for p in pref:
    if t.startswith(p):
      t=t[len(p):]
      break

  t=perv_upper(t)

  if u':' in t:
    if ( (not t.startswith(u'Category:')) and 
           (not t.startswith(u'Image:')) ):
      katprefi=mysite.family.category_namespace(jaz)
      if not t.startswith(katprefi+u':'):
        izprefi=mysite.family.image_namespace(jaz)
        if not t.startswith(izprefi+u':'):
          return u''
  return t


def main(vhjaz,fvh,fvih,fipref):
  tzfl=0
  tzst={}
  tzno={}


  pref=[]
  if fipref!=u'':
    fpref=codecs.open(fipref,'rb',encoding='utf-8')
    for s in fpref.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=s.replace(u'\r',u'')
      if s[len(s)-1]==u'\n':
        s=s[:len(s)-1]
      pref.append(s)
    fpref.close()


  n=u''
#  f0=codecs.open(fvh,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fvih, 'w', 'utf-8')

  insite=wikipedia.getSite(vhjaz,fam = u'wikipedia')

  tblredir = {}
  # open xml dump and read page titles out of it
  dump = xmlreader.XmlDump(fvh)
  redirR = wikipedia.getSite().redirectRegex()
  readPagesCount = 0

  for entry in dump.parse():
    readPagesCount += 1
    # always print status message after 10000 pages
    if readPagesCount % 10000 == 0:
      print '%i pages read...' % readPagesCount
    m = redirR.search(entry.text)
    if m:
      target = m.group(1)
      # There might be redirects to another wiki. Ignore these.
      for code in wikipedia.getSite().family.langs.keys():
        if target.startswith('%s:' % code) or target.startswith(':%s:' % code):
          wikipedia.output(u'NOTE: Ignoring %s which is a redirect to %s:' % (entry.title, code))
          target = None
          break
      # if the redirect does not link to another wiki
      if target:
        target = target.replace('_', ' ')
        # remove leading and trailing whitespace
        target = target.strip()
        # capitalize the first letter
        if not wikipedia.getSite().nocapitalize:
          target = target[0].upper() + target[1:]
        if '#' in target:
          target = target[:target.index('#')]
        if '|' in target:
          wikipedia.output(u'HINT: %s is a redirect with a pipelink.' % entry.title) 
          target = target[:target.index('|')]
#        tblredir[entry.title] = target
#        b=u'%s|%s\n' % (entry.title, target)
        tt=entry.title
        tc=target
        tts=tt.split(u' ')
        tcs=tc.split(u' ')
        ltt=len(tts)
        ltc=len(tcs)
        if ltt==ltc and ltt>=2 and tt.lower()==tc.lower():
          dop=1
          for i in range(ltt):
            if tts[i]!=tcs[i]:
              if len(tts[i])!=len(tcs[i]):
                dop=0
              for j in range(len(tts[i])):
                if (tts[i][j]==tts[i][j].lower() and
                   tcs[i][j]!=tcs[i][j].lower()):
                  dop=0
#            for j in range(len(tcs[i])):
#              if j>0 and tcs[i][j]!=tcs[i][j].lower():
#                dop=0
          b=u'%d|%s|%s\n' % (dop,tt, tc)
          f1.write(b)
          f1.flush()

vhjaz = u'eo'
#vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvih = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'slov_iz_xml')

fpref=u''
if len(sys.argv)>=5:
  fpref = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'slov_iz_xml')


#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'slov_iz_xml')

#mysite = wikipedia.getSite()
#otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main(vhjaz,fvh,fvih,fpref)
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

</nowiki>

* podg_mma_f1_v2.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
import xmlreader
from bib_tekst import *


def ubrkoment (text):
  # Ignore tekst within nowiki tags and HTML comments
  nowikiOrHtmlCommentR = re.compile(r'<nowiki>.*?|<!--.*?-->', re.IGNORECASE | re.DOTALL)
  match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  while match:
    text = text[:match.start()] + text[match.end():]  
    match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  return text

def korr_im (jaz,t,pref):

  for p in pref:
    if t.startswith(p):
      t=t[len(p):]
      break

  t=perv_upper(t)

  if u':' in t:
    if ( (not t.startswith(u'Category:')) and 
           (not t.startswith(u'Image:')) ):
      katprefi=mysite.family.category_namespace(jaz)
      if not t.startswith(katprefi+u':'):
        izprefi=mysite.family.image_namespace(jaz)
        if not t.startswith(izprefi+u':'):
          return u''
  return t


def main(vhjaz,fvh,fvih,fipref):
  tzfl=0
  tzst={}
  tzno={}

  tblz={}

  pref=[]
  if 1:
    fpref=codecs.open(fipref,'rb',encoding='utf-8')
    for s in fpref.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=ubr_nk_prob(s)
      tblz[s]=1
    fpref.close()


  n=u''
#  f0=codecs.open(fvh,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fvih, 'w', 'utf-8')

  insite=wikipedia.getSite(vhjaz,fam = u'wikipedia')

  tblredir = {}
  # open xml dump and read page titles out of it
  dump = xmlreader.XmlDump(fvh)
  redirR = wikipedia.getSite().redirectRegex()
  readPagesCount = 0

  for entry in dump.parse():
    readPagesCount += 1
    # always print status message after 1000 pages
    if readPagesCount % 1000 == 0:
      print '%i pages read...' % readPagesCount
    m = redirR.search(entry.text)
    if m:
      target = m.group(1)
      # There might be redirects to another wiki. Ignore these.
      for code in wikipedia.getSite().family.langs.keys():
        if target.startswith('%s:' % code) or target.startswith(':%s:' % code):
          wikipedia.output(u'NOTE: Ignoring %s which is a redirect to %s:' % (entry.title, code))
          target = None
          break
      # if the redirect does not link to another wiki
      if target:
        target = target.replace('_', ' ')
        # remove leading and trailing whitespace
        target = target.strip()
        # capitalize the first letter
        if not wikipedia.getSite().nocapitalize:
          target = target[0].upper() + target[1:]
        if '#' in target:
          target = target[:target.index('#')]
        if '|' in target:
          wikipedia.output(u'HINT: %s is a redirect with a pipelink.' % entry.title) 
          target = target[:target.index('|')]
#        tblredir[entry.title] = target
#        b=u'%s|%s\n' % (entry.title, target)
        tt=entry.title
        tc=target
        ttk=tt.replace(u'-',u' ').replace(u'.',u' ').replace(u'(',u' ')
        tck=tc.replace(u'-',u' ').replace(u'.',u' ').replace(u'(',u' ')
        tts=ttk.split(u' ')
        tcs=tck.split(u' ')
        ltt=len(tts)
        ltc=len(tcs)
        if tblz.has_key(tc) and ltt>=2:
          dop=1
          dop2=0
          for i in range(ltt):
            if len(tts[i])>=2 and tts[i][1:]!=tts[i][1:].lower():
              dop2=1
          for i in range(ltc):
#            if ( ( len(tcs[i])>2 or 
#                (len(tcs[i])==2 and tcs[i][1]!=u'.') ) and 
#                   tcs[i]==tcs[i].upper() ):
            if len(tcs[i])>=2 and tcs[i][1:]!=tcs[i][1:].lower():
              dop=0
          if dop2==0:
            dop=0
          b=u'%d|%s|%s\n' % (dop,tt,tc)
          f1.write(b)
          f1.flush()

vhjaz = u'eo'
#vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvih = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'slov_iz_xml')
fpref = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'slov_iz_xml')


#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'slov_iz_xml')

#mysite = wikipedia.getSite()
#otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main(vhjaz,fvh,fvih,fpref)
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

</nowiki>

* podg_mma_f2.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
import xmlreader
from bib_tekst import *


def ubrkoment (text):
  # Ignore tekst within nowiki tags and HTML comments
  nowikiOrHtmlCommentR = re.compile(r'<nowiki>.*?|<!--.*?-->', re.IGNORECASE | re.DOTALL)
  match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  while match:
    text = text[:match.start()] + text[match.end():]  
    match = nowikiOrHtmlCommentR.search(text)
  return text

def korr_im (jaz,t,pref):

  for p in pref:
    if t.startswith(p):
      t=t[len(p):]
      break

  t=perv_upper(t)

  if u':' in t:
    if ( (not t.startswith(u'Category:')) and 
           (not t.startswith(u'Image:')) ):
      katprefi=mysite.family.category_namespace(jaz)
      if not t.startswith(katprefi+u':'):
        izprefi=mysite.family.image_namespace(jaz)
        if not t.startswith(izprefi+u':'):
          return u''
  return t


def main(vhjaz,fvh,fvih,fipref):
  tzfl=0
  tzst={}
  tzno={}

  tblz={}

  pref=[]
  if 1:
    fpref=codecs.open(fipref,'rb',encoding='utf-8')
    for s in fpref.readlines():
      if ord(s[0]) == 65279:
        s=s[1:]
      s=s.replace(u'\r',u'')
      if s[len(s)-1]==u'\n':
        s=s[:len(s)-1]
      st=s.split(u'|')
      if len(st)==3 and st[0]==u'1':
        tblz[st[1]]=st[2]
    fpref.close()


  n=u''
#  f0=codecs.open(fvh,'rb',encoding='utf-8')
  f1=codecs.open(fvih, 'w', 'utf-8')

  insite=wikipedia.getSite(vhjaz,fam = u'wikipedia')

  tblredir = {}
  # open xml dump and read page titles out of it
  dump = xmlreader.XmlDump(fvh)
  redirR = wikipedia.getSite().redirectRegex()
  readPagesCount = 0

  sch_str=0
  sch_zam=0

  for entry in dump.parse():
    readPagesCount += 1
    # always print status message after 1000 pages
    if readPagesCount % 1000 == 0:
      print '%i pages read...' % readPagesCount
    m = redirR.search(entry.text)
    if m:
      pass
    else:
      if entry.title.startswith(u'Vikipedio:'):
        continue
      fperv=1
      for tt, tc in tblz.iteritems():
        if ( (not entry.title.startswith(tt)) and 
           (not entry.title.startswith(tc)) and (tt in entry.text) ):

          if fperv:
            b=u'|malmajuskligo\n%s\n'%entry.title
            f1.write(b)
            f1.flush()
            sch_str+=1
          b=((u'?=======\n1l\n-=======\n%s\n+=======\n%s\n')%(tt,tc))
          f1.write(b)
          f1.flush()
          fperv=0
          sch_zam+=1

      if fperv==0:
        f1.write(u'========================\n')
        f1.flush()

  wikipedia.output(u'sch_str=%d sch_zam=%d'%(sch_str,sch_zam))


vhjaz = u'eo'
#vhjaz = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvh = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'slov_iz_xml')
fvih = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'slov_iz_xml')

fpref = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'slov_iz_xml')

#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[4], 'slov_iz_xml')

#mysite = wikipedia.getSite()
#otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main(vhjaz,fvh,fvih,fpref)
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

</nowiki>

* svoj-ka.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia, pagegenerators
import re, sys
import codecs
import perevod,imagetransfer1

def iskat(t,s):
  lt=len(t)
  ls=len(s)
  i=0
  while i<=lt-ls:
    if t[i:i+ls]==s:
      return i
    i+=1
  return -1

def iskats(t,i,s):
  lt=len(t)
  ls=len(s)
  while i<=lt-ls:
    if t[i:i+ls]==s:
      return i
    i+=1
  return -1

def iskato(t,i,s):
  ls=len(s)
  while i>=0:
    if t[i:i+ls]==s:
      return i
    i-=1
  return -1

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

def ubr_nk_prob(t):
  if len(t)<1:
    return t
  while (t[0]==u' ') or (t[0]==u'\n') or (t[0]==u'\t') or (t[0]==u'\r'):
    t=t[1:]
    if len(t)<1:
      return t
  while (t[len(t)-1]==u' ') or (t[len(t)-1]==u'\n') or (t[len(t)-1]==u'\t') or (t[len(t)-1]==u'\r'):
    t=t[:len(t)-1]
    if len(t)<1:
      return t
  return t

  otch.write(u'\n\n\n')
  otch.flush()
  zapis_fimen(fimen,nomerf,pl)
  return


def main():

  mysite = wikipedia.getSite()
#  sico=wikipedia.getSite(code = u'commons',fam = u'commons')

  global otch
  otch = codecs.open(u'%s' % filename, 'w', 'utf-8')

#  for page in mysite.allpages(start = u'', namespace = 6):
#    vivod(page.title()+u'\n')
  for page in mysite.allpages(start = u'', namespace = 14):
    vivod(page.title()+u'\n')

filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')

for arg in sys.argv[2:]:
  arg = wikipedia.argHandler(arg, 'ivsen')
  if arg:
    if arg=="-log":
      import logger
      sys.stdout = logger.Logger(sys.stdout, filename = 'com-izobr.log')

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()

* isk_ssilk.py

# -*- coding: UTF-8 -*-

__version__='$Id:'

import wikipedia
import re, sys
import codecs
from bib_tekst import *

def vivod(b):
  wikipedia.output(b)
  otch.write(b)
  otch.flush()

def isk_kateg(n):
  pl = wikipedia.Page(mysite,n)
  wikipedia.output(pl.title())

  try:
    ot = pl.get()
  except wikipedia.NoPage:
    b = u'- %s\n\n' % pl.title()
    vivod(b)
    return
  except wikipedia.IsRedirectPage:
    b = u'+ %s\n-> %s\n\n' % (pl.title(),pl.getRedirectTarget())
    vivod(b)
    return

  otch.write(u'+ %s\n' % pl.title())
  otch.flush()

  otch2.write(u'=========================\n%s\n-=======\n%s\n' % (pl.title(),ot))
  otch2.flush()

  katprefi=mysite.family.category_namespace(mysite.lang)

  lip=pl.linkedPages()
  for pl2 in lip:
    t=pl2.title()
#    if t.startwith(katprefi+u':') or t.startwith(u':'+katprefi+u':'):
    frez.write(t+u'\n')

def main():
  n=[]
  f=codecs.open(filename,'rb',encoding='utf-8')

  i=0
  j=0
  for s in f.readlines():
    if ord(s[0]) == 65279:
      s=s[1:]
    s=s.replace(u'\r',u'')
    if s[len(s)-1]==u'\n':
      s=s[:len(s)-1]
    isk_kateg(s)


fi = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
filename = fi+'.txt'
fotch = fi+'_ot.txt'
fotch2 = fi+'_op.txt'
firez = fi+'_sk.txt'

#filename = wikipedia.argHandler(sys.argv[1], 'cht_cat')
#fotch = wikipedia.argHandler(sys.argv[2], 'cht_cat')
#fotch2 = wikipedia.argHandler(sys.argv[3], 'cht_cat')

fliwi=1
if len(sys.argv)>=3 and sys.argv[2]==u'w':
  fliwi=0

otch = codecs.open(fotch, 'w', 'utf-8')
otch2 = codecs.open(fotch2, 'w', 'utf-8')
frez = codecs.open(firez, 'w', 'utf-8')
mysite = wikipedia.getSite()

try:
  main()
except:
  wikipedia.stopme()
  raise
else:
  wikipedia.stopme()