Wikipedio:Ignorez omna reguli

De Wikipedio

Se ula regulo impedas vu pri plubonigar o mantenar Wikipedio, ignorez olu.

Vu ne povas sequar omna di la reguli, omnatempe[redaktar fonto]

Pri facar konsenti, foyi venos kande omni argumentos ke tala chanji ruptas lia preferinda regulo e do simple *ne* povas facesar. Esas bona tempo aplikar la WP:Ignorez omna reguli ed esforcas pri quale la chanji propozata povos plubonigar l'artiklo senregarde pri quo la reguli dicas.

Se la chanji plubonigos l'artiklo ulamaniere e minbonigas per ul altra maniero, redakteri devas komentar sur l'opinioni qui maxim importas por li od altri, ne pri quale la chanjo fitas ica od ita regulo – pro ke esas neposibla konsentar kun omna ek li samtempe.

Cakaze, reguli esas tre utila, nam li kontenas idei pri quale la chanjo probable plubonigos l'artiklo o minbonigos ol ulamaniere. Ya ne argumentez ke chanjo devas facesar od impedez nur por ke la regulo dicas lo, pro to ne esas la kauzo pri la reguli. Politiki e guidolinei esas pricipi pri quin multa redakteri konkordas esar bona maniero por plubonigar l'enciklopedio; tamen li nur esas generala, e mustas evaluesar por singla situaciono se existas konsento pri li, e se li plubonigos o ne la texti.

Redakteri qui insistas ke reguli mustas sequesas pro lia propra kompato, sen explikar quale olu plubonigos l'enciklopedio, li ispa ruptas la reguli, nam Wikipedio ne esas burokratismo. Tamen, omnakaze voluntez memorar ke "Ignorez omna reguli" ne signifikas ke vu povas ignorar l'opinioni di altra redakteri. Decidi pri quale chanjar ul artiklo mustas facesar per konsento di redakteri rude konkordas sur solvuro aceptebla.