Wikipedio:Nuna jok-mentio

De Wikipedio

muskolo od intelekto[redaktar fonto]

Homo demandas ad lia spozo :
- Ke preferas Vun che me kara ? Mea homula muskoli o mea intelekto ?
- Tua humur-senco !!!

Homulo e homino[redaktar fonto]

Per homuli : "Kad difero inter femini di 8, 18, 28, 38 e 48 yara ?"

  • ye 8 yara, Vu kushas li e Vu naracas li historio.
  • ye 18 yara, Vu narancas historio e vu kushas kom.
  • ye 28 yara, Vu ne havas rakontar historio pro kushar kom.
  • ye 38 yara, El rakontas historio pro kushar kom Vu.
  • ye 48 yara, Vu rakontas historio pro evitar kushar kom.

Per homini : "Kad difero inter homuli di 8, 18, 28, 38 e 48 yara ?"

  • ye 8 yara, Vu kushas li e Vu naracas li historio.
  • ye 18 yara, Vu rakontas historio pro evitar kushar kom.
  • ye 28 yara, Vu facas krear li ke devas rakontar historio pro kushar kom Vu.
  • ye 38 yara, Vu rakontas li historio ed igas a lito kom altra kelko.
  • ye 48 yara, Vu havas nula rakontar li per ke il dormeskanta sur la divano.