Irez a kontenajo

Duesma libro di Nefi

De Wikipedio
Libri di la Libro di Mormon


Ica seciono od artiklo havas un o plura problemi:
- erori pri sintaxo o gramatiko
- konfuza texto o mala tradukuro
- manko di importanta informi pri la temo
- violaco di autoroyuro.

Ol mustos revizesar komplete.

La duesma libro di Nefi esas tomo de la Libro di Mormon.

Segun Mormona tradiciono, ol skribesis da Nefi, filiulo de Lehi.

1. E lore eventis, ke, pos kande me, Nifai, chesis instruar al mea frati, anke nia patro, Lihai, parolis multo al ili quale granda esis to, quon la Sioro faris por li, elkondukante li ek la lando di Ierusalem.

2. Ed il parolis al li pri lia ribelado sur la aqui, e pri la kompato di Dio, qua indulgis lia vivi, tale ke li ne esis englutita en la maro.

3. E il parolis al li anke pri la lando de la promiso, quan li aquiris quale kompatema esis la Sioro, kande li avertis nin, ke ni fugu el la lando Jerusalema.

4. Nam, askoltez, dicis il, me vidis viziono, per quan me savas, ke Ierusalem esas destruktita; e, se ni esus restinta en Ierusalem, anke ni esus pereinta.

5. Ma, diris il, malgrado nia afliktiyi, ni aquiris lando di promiso, lando, qua esas elektinda super omna altra landi; lando, qua, segun la konvenciono di Dio estu lando por la heredajo de mea idaro. Yes, la Sinioro, per la konvenciono donis ta lando al me, ed al mea infani por eterne, ed anke al omna ta, qui esos elkondukita ek alia landi per la mano de la Sinioro.

6. Konseque, me, Lihai, profetesas segun la impulsi de la Spirito, qua esas en me, ke nulu venos en ta lando, ecepte se il esos alkondukita per la mano dil Sioro.

7. Konseque, ta lando esas konsakrita por ta qua li adduktos. E se ti servis il segun l'imperi, qui il donacis, ol esos lando di libereso por li; pro quo li nultempe esos adduktita en kaptiteso; se yes, to esos pro mala faci; nam, se abundos mala faci, maledikita esis la lando pro li, ma por la virtuli ol esos benedicita por eterne.

8. E ya esas sajeso, ke ta lando ankore restez ne konocata da altra nacioni; nam ya multa nacioni invadis la lando, tale ke ne esus loko or heredayo.

9. Pro to me, Lihai, aquiris promiso, ke, se ti, qui Deo, la Sioro, adduktos ek la lando di Ierusalem, obeos lia imperi, li prosperos sur la tuta lando; e ki esots apartigita di omn altra nacioni, por ke li posedez ta lando por si mem. E, se li obeos lia imperi, li esos benedicita sur l'omna lando, e nulu molestos li o deprenos la lando di lia heredayo; e li sekure lojos ibe por omnatempe.