Irez a kontenajo

Libro di Iarom

De Wikipedio
(Ridirektita de Libro di Jarom)
Libri di la Libro di Mormon

Libro di Iarom esas tomo dil Libro di Mormon.

Ol havas un chapitro.

La nefideli gardas la yuro di Mozes, regardas adavane vers la venito di Kristo e prosperas en tero-Multa profeti laboras diligentese por konservi la populo en voyo di vero. Proxime 399-361 a.K.

 1. Yen, me, Iarom, skribas poka vorti segun la mandato di mea patro, Enos, por ke esus konservata nia genealogio.
 2. E kam to plaki esas mikra, e ja ke to aferi skribas kun l'intenco beneficar a nia frati la lamanidi, pro to, do, me skribas poke; ma ne skribos l'aferi di mea predici ni de mea revelacioni. Do, quo plus me povus skribar di lo ke mea patri skribis? Forsan li ne revelis la plano di salveso? Me diras vi ke yes, e to suficas me.
 3. Yen, konvenas ke facus multe inter to populo, pro la hardeso di sua kordii, e surdeso di sua audado, e blindeso di sua menti, e hardeso di sua koli; tamen, Deo esas extreme miserikordia kun li, e til nun ne balayis di surfaco di tero.
 4. E ol existas multi inter ni qua recevas multa revelacioni, nam ne omni esas obstinati. E omni ke ne esas di harda koli, e havas fido, komuniigas kun Santa Spirito, quo manifestas a fili di homi segun fido.
 5. Yen, havis pasita ja duacent yari, e la populo di Nefi havis fortigita en lando. Li esforcis por gardar la lego di Mozes e santifikar dio di repozo ante Sionioro. E ne profanacabas ne anke ne blasfemabas; e la legi di lando esabas extreme strikta.
 6. E esabas difuzita sur granda parto di surfaco di tero, ed anke lamanidi. E li esabas multe plu numerozi ke nefidi, e lektabas en ocido e bebabas sango di animali.
 7. E eventis ke multa foyi venis a batalo kontra ni, nefidi. Ma nia reji e dirigenti esabas granda homi en fido di Sinioro; e docis a gento voyi di Sinioro; do, on resistis a la lamanidi e bareyis di nia landi, e komencis fortifigar nia urbi, e l'irga loki di nia heredajo.
 8. E ni extreme multiplikigis, e extensis sur la surfaco di tero, ed arivis a esar extreme richa en oro, ed en arjento e en precosa aferi, ed en tenua agi di ligno, en edificii, ed en mekanismi, ed anke en fero e kupro, e en bronzo ed stalo, elaboranta omna genero di utensilii di plura klasi por kultivar la tero, ed armi di milito, yes, pinta flecho, e flechuro, e dardo e javelino ed omna preparado por milito.
 9. Ed esanta tala preparata por afrontar lamanidi, ici ne prevaloris kontra ni, ma verifikis la vorto ke la Sinioro dicis a nia patri, dicinta: Segun gardus mea mandamento, prosperos en tero.
 10. Ed eventis ke profeti di Sinioro minacis a populo di Nefi, segun la vorti di Deo, ke se li ne gardus la mandamenti, ma falis en violaco, estus destruiti ek sur la surfaco di tero.
 11. Do, la profeti e la sacerdoti e la maestri laboris diligente, exhortinta kun omna grandanmeso a la populo a la diligento, docanta la lego di Mozes e la skopo por qua ol donesis, persuadinta a regardar adavane vers la lego di Mozes ed a kredar en sua veno kam si ja esis verifikata. E esis tale kam docis li.
 12. E sucesis ke pro agar tale, evitis ke ta populo esus destruita de sur la surfaco di tero; do ili pikis sua kordii kun la parolo, exhortanda li sen cesar incitar a repentar.
 13. Ed eventis ke pasabis duacenta tridekeok yari en militi e disputi e deskonkordi, durante granda parto di tempo.
 14. E me, Iarom, ne skribas plus, pro la plaki esas mikra. Ma ye, mea frati, vi povas rekursar al altra plaki di Nefi, do yen, sur li esas grabita l'historio di nia militi, segun l'enskriburo di regi, o lo ke li facis skribar.
 15. E me livresas to plaki en manui di mea filo Omni, por ke portesus segun la mandamenti di mea patri.