Helpo:Dansk

De Wikipedio

Velkommen til Ido Wikipedia. Ido er et kunstsprog, der først blev kendt som reformeret esperanto og blev offfentliggjort i 1907 efter syv års arbejde af en komité af professorer og lingvister. Du har måske bemærket at ido ligner Esperanto lidt, men har forskelligheder fx en komplet mangel af diakristiske tegn, brugen af bokstavet "q" samt mange af ordene i sig selv.

Hvis du studerer ido og gerne vil skrive på vores Wikipedia, så slå dig løs! Der er folk her, som vil rette, hvis du skulle lave en fejl. Brug {{revizo}} tag når du tror din artikel kunne bruge grammatisk revision.

Hovedsiden for sproget ido er her, udgivelser på ido er her og den danske Wikipedia artikel om ido er her. En omfattende liste af internetsider om og på ido er her. Sidst men ikke mindst er grundene til at lære ido fremfor det kendte Esperanto samlet i denne artikel.