Helpo:Shqip

De Wikipedio

Mirësevini në Wikipedia në gjuhën Ido. Ido është krijuar në vitin 1907 shtatë vjet pas shqyrtimit nga një komitet me profesorë dhe gjuhëtarë.

Mund të vëreni se Ido duket disi e ngjashme me gjuhën Esperanto, por ka edhe ndryshime, duke përfshirë një mungesë të plotë të shenjave diakritike, përdorimin e shkronjës 'q', së bashku me shumë nga fjalët e veta.

Nëse jeni duke studiuar gjuhën Ido dhe doni të shkruani një artikull në gjuhën tonë, ndjehuni të lirë! Ne do ta korrigjojmë në qoftë se do të keni bërë një gabim. Vetëm përdorimi tag-un {{revizo}} sa herë që ju mendoni se artikulli tuaj ka nevojë për rishikime gramatikore.

Faqja kryesore për gjuhën Ido ndodhet këtu, botimet në Ido ndodhen këtu, dhe artikulli shqip për gjuhën Ido në Wikipedia Shqip këtu.