Helpo:Suomi

De Wikipedio
Irez a navigado Irez a serchilo

Tervetuloa idonkieliseen Wikipediaan. Ido on kansainvälinen apukieli, joka on kehitetty esperanton pohjalta jo vuonna 1907. Idoa on nimitetty parannetuksi esperantoksi, mutta tee omat päätelmäsi itsenäisesti kielten paremmuudesta. Ei tämä ole kuolemanvakavaa!

Myös sinä voit kirjoittaa idoksi lyhyen opiskelun jälkeen. Älä turhaan pelkää kirjoittaa idoksi, sillä hieman taitavammat idistit voivat korjata tekstiäsi myöhemmin. Lisäät vain tekstiisi {{revizo}} , niin tekstisi on tarkistettavien listassa. Wikipedian systeemin avulla voit oppia lisää idoa vertailemalla versioita.

Idosta on kirjoitettu suomalaisessa Wikipediassa ja Ido-liiton kotisivulla. Suomenkielinen idon oppikirja on Wikibooksissa. Lisäksi tarvitset tietysti sanastoa. Voit opiskella idoa myös muiden kielten avulla; tässä idonkielisessä Wikipediassa on koottuna monia linkkejä erikielisille sivuille. – Onnea opintoihin!