Helpo:Tagalog

De Wikipedio

Maligayang pagdating sa Wikipediang Ido. Unang kilala ang Ido bilang binagong Esperanto at ginawa ito noong 1907 pagkatapos ng pitong taon ng deliberasyon ng isang komite ng mga propesor at lingwist. Maaari mong mapansing nagmumukhang Esperanto ang Ido, pero may ilang pagkakaiba tulad ng isang pagkukulang sa mga markang diakritikal, ang paggamit ng titik na 'q', at sa mga salita.

Kung nag-aaral ka nang ido at gusto mong magsulat para sa Wikipedia, huwag mag-atubili! May mga tao ritong nandirito upang i-tama ang Ido mo kung magkamali ka man. Gamitin mo lamang ang tag na {{revizo}} kung kailan sa isip mo na kinakailangan ng rebisyong gramatikal ang iyong artikulo.

Nandirito ang pangunahing sayt para sa wikang Ido, dito naman ang mga publikasyon sa Ido, at dito ang artikulo ng Wikipediang Ingles tungkol sa Ido. Nandirito ang isang kumpletong talaan ng mga sayt sa Ido sa Internet. At sa huli, isinama ang lahat ng mga pangunahing dahilan sa pagpipili ng Ido kaysa sa mas-kilalang Esperanto sa artikulong ito.