Res nullius

De Wikipedio

Res nullius esas Latina expresuro signifikanta «kozo sen proprietanto» o «kozo di nulu». To signifikas ke ta kozo ne apartenas ad irga homo e ne esas privata proprietajo. Ordinare en multa landi, l'objekti abandonita da lia proprietanti (res derelictae, exemple hundo o kato abandonita en parko) e la kozi di la naturo qui ne havas proprietanto, exemple l'aero, folii o stoni sur la sulo, edc., judikesas kom exempli pri res nullius.

Oportas dicernar res nullius de res publicae. La kozi legale definita kom res publicae ne havas specala proprietanto, tamen li apartenas al tota socio od a la stato, exemple stradi, publika parki, publika skoli, edc., e nulu povas proprigar li a su. Altralatere, ulu povas proprigar a su kozi qui esas res nullius, exemple adoptar stradala hundo.